Document 2533-VI, valid, current version — Adoption on September 21, 2010
( Last event — Entry into force, gone October 29, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України
та Північною екологічною фінансовою корпорацією
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 5, ст.33 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Рамкову угоду між Урядом України та Північною екологічною
фінансовою корпорацією ( 994_999 ), підписану 17 вересня 2009 року
в м. Донецьку, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 вересня 2010 року
N 2533-VIon top