Document 238-VIII, valid, current version — Adoption on March 5, 2015
( Last event — Entry into force, gone March 25, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 21, ст.137)

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину першу статті 73 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

"14 жовтня - День захисника України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Запропонувати Президентові України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 березня 2015 року
№ 238-VIII
on top