Document 233-VIII, valid, current version — Adoption on March 4, 2015
( Last event — Entry into force, gone March 27, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо приведення у відповідність законодавства до норм Кримінального кодексу України стосовно продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 21, ст.135)

Верховна Рада України постановляє:

I. У частині третій статті 514 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) слова "за поданням" замінити словами "за письмовою заявою", а слова "До подання" - словами "До письмової заяви".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 березня 2015 року
№ 233-VIII
on top