Document 2232-VIII, valid, current version — Adoption on December 7, 2017
( Last event — Entry into force, gone December 29, 2017. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо оптимізації чисельності працівників органів прокуратури

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 2, ст.7)

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину першу статті 14 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"1. Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить не більше 15000 осіб".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
№ 2232-VIII
on top