Document 2032-XII, valid, current version — Revision on June 1, 2000, on the basis - 1766-III


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 17, ст.209 )

 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1766-III ( 1766-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.288 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести такі зміни до Кодексу законів про працю Української РСР ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради України, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1991 р., N 23, ст.267):
 
     1. Частину другу статті 96 вилучити.
 
     2. Статтю 97 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 97. Тарифні ставки і оклади
     Оплата праці провадиться на основі тарифних сіток ставок і окладів, що встановлюються підприємствами самостійно.
     Підприємства можуть використовувати тарифні сітки і шкали співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт.
     Конкретні розміри тарифних ставок і окладів визначаються колективним договором в межах наявних коштів на оплату праці, але не нижче встановленого державою мінімального розміру заробітної плати".
 
( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 1766-III ( 1766-14 ) від 01.06.2000 )

 
     III. Визнати такою, що втратила чинність, частину третю статті 9 Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1990 р., N 52, ст.650).
 
     IV. Цей Закон ввести в дію з 1 січня 1992 року.

 
 Президент України                  Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 4 січня 1992 року
N 2032-XIIon top