Document 2005-VIII, valid, current version — Adoption on April 6, 2017
( Last event — Entry into force, gone April 30, 2017. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 21, ст.247)

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину другу статті 42 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 квітня 2017 року
№ 2005-VIII
on top