Document 1969-IV, valid, current version — Adoption on July 1, 2004
( Last event — Entry into force, gone August 7, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між
Урядом України та Урядом Японії
про технічне співробітництво
та грантову допомогу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.8 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Японії про технічне
співробітництво та грантову допомогу ( 392_024 ), підписану 10
червня 2004 року в м. Токіо, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1969-IV
___________________
* Додається до оригіналу.on top