Document 1619-2009-р, valid, current version — Adoption on December 23, 2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 грудня 2009 р. N 1619-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо збереження
та розвитку української частини природного
об'єкта "Букові праліси Карпат"

1. Затвердити план заходів щодо збереження та розвитку
української частини природного об'єкта "Букові праліси Карпат",
внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ( 995_729 ), що
додається.
2. Мінприроди разом з іншими заінтересованими органами
виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів,
затвердженого цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1619-р
ПЛАН
заходів щодо збереження та розвитку
української частини природного об'єкта
"Букові праліси Карпат"

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу |Строк виконання | |-----------------------------------------------+----------------| |1. Забезпечення встановлення на території |2010-2012 роки | |Карпатського біосферного заповідника та | | |Ужанського національного природного парку щитів| | |з інформацією про природний об'єкт "Букові | | |праліси Карпат" (далі - букові праліси Карпат) | | |-----------------------------------------------+----------------| |2. Сприяння залученню фінансової допомоги, | постійно | |необхідної для збереження та розвитку | | |Карпатського біосферного заповідника та | | |Ужанського національного природного парку | | |-----------------------------------------------+----------------| |3. Забезпечення налагодження міжнародної | - " - | |співпраці з питань проведення наукових | | |досліджень екосистем букових пралісів Карпат | | |-----------------------------------------------+----------------| |4. Організація висвітлення у друкованих засобах| - " - | |масової інформації питань, пов'язаних із | | |збереженням об'єктів природної та культурної | | |спадщини всесвітнього значення, зокрема букових| | |пралісів Карпат | | |-----------------------------------------------+----------------| |5. Створення на базі Карпатського біосферного |2010-2013 роки | |заповідника міжнародного навчально-дослідного | | |центру з вивчення букових пралісів Карпат | | |-----------------------------------------------+----------------| |6. Завершення будівництва еколого-освітнього |2010-2012 роки | |центру в Ужанському національному природному | | |парку | | |-----------------------------------------------+----------------| |7. Організація конференції з питань відновлення| 2010 рік | |та поліпшення стану букових пралісів Карпат | | |-----------------------------------------------+----------------| |8. Проведення роботи, спрямованої на підвищення| постійно | |рівня громадської свідомості з питань охорони | | |навколишнього природного середовища | | ------------------------------------------------------------------on top