Document 16-2005-п, valid, current version — Adoption on January 6, 2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 січня 2005 р. N 16
Київ
Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2005 р. N 16
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р.
N 1024 ( 1024-98-п ) "Про здійснення контролю за наявністю
страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в
Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої
країни" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 1002;
2002 р., N 12, ст. 596; 2004 р., N 30, ст. 2015):
1) назву постанови викласти в такій редакції:
"Про здійснення контролю за наявністю договору
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних
засобів під час перетину державного
кордону України";
2) у пункті 1:
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого
змісту:
"здійснення контролю за наявністю договору обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного
транспортного засобу під час його в'їзду на територію України".
У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим та п'ятим;
в абзаці четвертому слова "цивільної" і "транспортних"
замінити відповідно словами "цивільно-правової" і "наземних
транспортних".
2. Підпункт "ґ" пункту 2.1 Правил дорожнього руху,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
2001 р. N 1306 ( 1306-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 41, ст. 1852), викласти в такій редакції:
"ґ) поліс (сертифікат) обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів на території України,
повинні мати при собі відповідні підтвердні документи
(посвідчення)".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2005 р. N 16
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня
1996 р. N 1175 ( 1175-96-п ) "Про порядок і умови проведення
обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 510).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р.
N 1501 ( 1501-96-п ) "Про внесення доповнень до Положення про
порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів" (ЗП України,
1996 р., N 21, ст. 585).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 р.
N 93 ( 93-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про
розміри страхових платежів на 1998 рік за договорами обов'язкового
страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів на території України" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 4, ст. 139).
4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня
1998 р. N 1024 ( 1024-98-п ) "Про здійснення контролю за наявністю
страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в
Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої
країни" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 1002).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1998 р.
N 1925 ( 1925-98-п ) "Про внесення змін до Положення про Моторне
(транспортне) страхове бюро" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 49, ст. 1797).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня
1999 р. N 494 ( 494-99-п ) "Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175
та про розміри страхових платежів за договорами обов'язкового
страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 557).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р.
N 1117 ( 1117-99-п ) "Про затвердження Положення про наглядову
раду Моторного (транспортного) страхового бюро" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 25, ст. 1185).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2000 р.
N 842 ( 842-2000-п ) "Про внесення змін і доповнень до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 22, ст. 897).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня
2001 р. N 1228 ( 1228-2001-п ) "Про затвердження розмірів
страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового
страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів на території України" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 39, ст. 1761).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада
2001 р. N 1554 ( 1554-2001-п ) "Про внесення змін до Положення про
Моторне (транспортне) страхове бюро" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 47, ст. 2097).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня
2002 р. N 682 ( 682-2002-п ) "Про внесення змін до Положення про
Моторне (транспортне) страхове бюро" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 21, ст. 1046).
12. Пункти 13 і 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 4 червня 2003 р. N 871 ( 871-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1078).on top