Document 152-2016-п, valid, current version — Adoption on February 18, 2016
( Last event — Entry into force, gone March 18, 2016. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. № 152
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство молоді та спорту України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1447; 2016 р., № 6, ст. 306), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 152

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство молоді та спорту України

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Мінмолодьспорт є суб’єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань.”.

2. Пункт 4 доповнити підпунктами 48-7-48-14 такого змісту:

“48-7) враховує під час розроблення та затвердження нормативних актів щодо організації і проведення офіційних спортивних змагань конфлікт інтересів спортсменів, інших осіб, які провадять діяльність у сфері спорту, як передумову впливу корупційних правопорушень на результати змагань, запобігає організаційно-нормативним передумовам такого впливу та усуває їх, встановлює відповідальність і санкції за корупційні правопорушення;

48-8) вживає у разі виявлення факту впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи одержання інформації про таке корупційне правопорушення з боку спортсмена, особи, уповноваженої на проведення офіційного спортивного змагання, або особи допоміжного спортивного персоналу заходів до припинення правопорушення та невідкладно інформує про його вчинення відповідних посадових осіб у сфері спорту, а в необхідних випадках - правоохоронні органи;

48-9) усуває у випадках, визначених законом, від участі в офіційних спортивних змаганнях і підготовки до них спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу в порядку, встановленому законом та/або нормативними актами компетентних спортивних організацій;

48-10) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції за порушення заборони щодо розміщення ставок на спорт, передбаченої законом;

48-11) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції до осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, набрала чинності постанова про адміністративне корупційне правопорушення, яке вплинуло чи могло вплинути на результати офіційного спортивного змагання;

48-12) інформує в установленому порядку відповідні міжнародні спортивні організації, правоохоронні органи про вжиті заходи та санкції, застосовані відповідно до закону;

48-13) надає необхідну допомогу правоохоронним органам під час розгляду ними матеріалів щодо фактів корупційних правопорушень, що вплинули або могли вплинути на результати офіційних спортивних змагань;

48-14) проводить через засоби масової інформації просвітницьку та роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань;”.

3. Пункт 6 доповнити підпунктами 5-10 такого змісту:

“5) перевіряти факти впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи отриману інформацію про корупційне правопорушення, проводити за власною ініціативою перевірку зазначених фактів порушень, утворювати з цією метою відповідні комісії;

6) отримувати від спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу письмові пояснення щодо фактів впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань;

7) залучати до участі в проведенні перевірки фактів корупційних правопорушень, що вплинули на результати офіційних спортивних змагань, чи інформації про такі правопорушення представників громадськості та фахівців у відповідній сфері;

8) запитувати у суб’єктів, які провадять діяльність у сфері спорту, інформацію, необхідну для належного виконання обов’язків, визначених законом;

9) приймати за результатами перевірок, визначених законом, обов’язкові для виконання рішення;

10) здійснювати співробітництво з питань запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань з відповідними міжнародними та національними спортивними організаціями.”.

4. Підпункт 1 пункту 10 після слів “його діяльністю” доповнити словами “, є суб’єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань”.on top