Про внесення змін до Положення про ранги державних службовців
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on October 18, 20061431
Document 1431-2006-п, invalid, current version — Loss of force on May 1, 2016, on the basis - 306-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 жовтня 2006 р. N 1431
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 306 ( 306-2016-п ) від 20.04.2016 }
{ Додатково див. Постанову КМ
N 680 ( 680-2012-п ) від 25.07.2012 }
Про внесення змін до Положення про ранги
державних службовців

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про ранги державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня
1996 р. N 658 ( 658-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 370;
Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 713; 2006 р., N 5,
ст. 236), такі зміни:
абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:
"3. Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з
прийняттям їх на державну службу";
абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції:
"Державним службовцям, які призначаються на посаду більш
високої категорії та мають ранг у межах цієї категорії, може бути
залишено попередній або присвоєно наступний ранг у межах
відповідної категорії посад".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 19on top