Document 1335-IV, valid, current version — Adoption on November 25, 2003
( Last event — Entry into force, gone December 31, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Італійської Республіки
про технічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.212 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської
Республіки про технічне співробітництво ( 380_026 ), підписану в
м. Римі 13 березня 2003 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 листопада 2003 року
N 1335-IV
___________________
* Додається до оригіналу.on top