Document 1300-IV, valid, current version — Revision on June 1, 2012, on the basis - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної підтримки книговидавничої
справи в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.195 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 5 Закону України "Про державну підтримку
книговидавничої справи в Україні" ( 601-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 162) доповнити
частиною четвертою такого змісту:
"Державна закупівля послуг з випуску (підготовки до видання,
виготовлення та розповсюдження) книжкової продукції здійснюється
із застосуванням процедури закупівлі в одного учасника такої
процедури відповідно до законів України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), "Про авторське
право і суміжні права" ( 3792-12 ), інших законів України з
урахуванням особливостей, визначених цим Законом. При проведенні
процедур закупівлі послуг з випуску (підготовки до видання,
виготовлення та розповсюдження) книжкової продукції учасник
процедур закупівлі самостійно визначає постачальників необхідних
для випуску (підготовки до видання, виготовлення та
розповсюдження) матеріалів, але замовником встановлюється вимога
щодо обов'язкового використання учасником процедур закупівлі
друкарського паперу та палітурного картону вітчизняного
виробництва. Надання переваг учаснику процедур закупівлі залежно
від форми власності забороняється".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 листопада 2003 року
N 1300-IVon top