Document 1190-2000-п, invalid, current version — Loss of force on September 19, 2008, on the basis - 839-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 серпня 2000 р. N 1190
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 839 ( 839-2008-п ) від 10.09.2008 }
Про внесення змін і доповнень до положень,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1998 р. N 578
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 219 ( 219-2007-п ) від 14.02.2007 }

З метою створення сприятливих умов та фінансової підтримки
безробітних, які виявили бажання займатися підприємницькою
діяльністю, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та
ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних,
виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної
допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки та
Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для
зайняття підприємницькою діяльністю, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 578
( 578-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 635),
зміни і доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 2000 р. N 1190
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Положення про порядок реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку громадян, які
шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги
по безробіттю, а також умови подання матеріальної
допомоги в період професійної підготовки та
перепідготовки та Положення про порядок надання
безпроцентної позики безробітним для зайняття
підприємницькою діяльністю, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1998 р. N 578 ( 578-98-п )

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 219
( 219-2007-п ) від 14.02.2007 }

2. У Положенні про порядок надання безпроцентної позики
безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю:
у пункті 2 слова "пов'язану з виробництвом продукції"
виключити;
пункти 7 і 8 викласти у такій редакції:
"7. Безпроцентна позика для зайняття підприємницькою
діяльністю без створення юридичної особи надається безробітному у
розмірі до 100 мінімальних заробітних плат.
8. Безпроцентна позика для зайняття підприємницькою
діяльністю із створенням юридичної особи надається безробітному у
розмірі до 200 мінімальних заробітних плат";
абзац третій пункту 10 викласти у такій редакції:
"засвідчену в установленому порядку копію свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, а у разі
створення юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності
також копії установчих документів".on top