Document 1166-2011-п, valid, current version — Adoption on November 16, 2011
( Last event — Entry into force, gone November 22, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2011 р. N 1166
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1086

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня
2008 р. N 1086 ( 1086-2008-п ) "Про затвердження Порядку
тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження
державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний
засіб та їх повернення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 98,
ст. 3224) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 р. N 1166
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1086 ( 1086-2008-п )

1. Назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:
"Про затвердження Порядку тимчасового
вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки
на транспортний засіб та їх повернення";
"1. Затвердити Порядок тимчасового вилучення посвідчення
водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення,
що додається.".
2. У Порядку ( 1086-2008-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
1) назву Порядку ( 1086-2008-п ) викласти в такій редакції:
"ПОРЯДОК
тимчасового вилучення посвідчення водія
і ліцензійної картки на транспортний засіб
та їх повернення";
2) у пунктах 1 і 2 слова ", талона про проходження державного
технічного огляду" виключити;
3) пункти 7-10 виключити;
4) пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Вилучене посвідчення водія передається для зберігання до
відповідного підрозділу Державтоінспекції в установленому МВС
порядку.";
5) у пункті 12:
після слів "пасажирів або" доповнити словом "небезпечних";
слова ", у дорожньому листі якого відсутні відмітки про
проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та
перевірку технічного стану транспортного засобу," виключити;
слово "водієм" замінити словом "особою";
6) у пункті 14:
після слів "пасажирів і" доповнити словом "небезпечних";
слово "Мінтрансзв'язку" замінити словом "Мінінфраструктури".on top