Document 1161-XIV, valid, current version — Adoption on October 19, 1999
( Last event — Entry into force, gone November 15, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського
культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання
Національному музею історії України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 50, ст.438 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на
постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії
України ( 392_010 ) від 30 липня 1999 року ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 19 жовтня 1999 року
N 1161-XIVon top