Document 1072-2011-п, invalid, current version — Loss of force on May 29, 2015, on the basis - 301-2015-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2011 р. N 1072
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 301 ( 301-2015-п ) від 14.05.2015 }
 
Про затвердження Порядку інформування
Національного агентства з питань
державної служби про осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, які звільнені у зв'язку з
притягненням до відповідальності
за корупційне правопорушення
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 
     Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Порядок інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, що додається.
 
     2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. N 849 ( 849-2010-п ) "Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 70, ст. 2524).

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 19

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. N 1072
 
ПОРЯДОК
інформування Національного агентства з питань
державної служби про осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування,
які звільнені у зв'язку з притягненням
до відповідальності за корупційне правопорушення

 
     1. Цей Порядок визначає механізм подання інформації Нацдержслужбі про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з роботи (служби) у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення (далі - особи), відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), а також узагальнення зазначеної інформації.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }
 
     2. Міністри, керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, сільських, селищних, міських, районних у місті, районних, обласних рад подають Нацдержслужбі інформацію про осіб за формою згідно з додатком у триденний строк після прийняття ними відповідних рішень.
 
     3. Нацдержслужба та Мін'юст проводять щокварталу звірку переліку осіб з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
 
     Порядок проведення звірки ( z2026-12 ) встановлюється Мін'юстом та Нацдержслужбою.
 
     4. Нацдержслужба:
 
     звертається у разі виявлення фактів невиконання посадовими особами, зазначеними у пункті 2 цього Порядку, вимог частини третьої статті 22 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) до Генеральної прокуратури України з пропозицією щодо вжиття заходів прокурорського реагування;
 
     подає щокварталу до 5 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про осіб з висновками та пропозиціями.

 
Додаток
до Порядку
 
ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, які звільнені
у зв'язку з притягненням до відповідальності
за корупційне правопорушення
 
    __________________________________________________ 
(найменування органу)

------------------------------------------------------------------ |Поряд-|Прізвище, |Посада|Прийняте судом | Прийняте |Примітка| |ковий | ім'я, по | |рішення (стаття| керівником | | |номер |батькові, | |Кодексу України|рішення (дата,| | | | дата | | про | номер, | | | |народження| |адміністративні| короткий | | | | особи | |правопорушення | зміст наказу | | | | | | або | або | | | | | | Кримінального |розпорядження)| | | | | | кодексу | | | | | | | України, вид | | | | | | |покарання, день| | | | | | | набрання | | | | | | | законної сили | | | | | | |рішенням суду) | | | ------------------------------------------------------------------on top