Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Rule, Typical Form, Treaty, Norms on December 10, 20081070
Document 1070-2008-п, previous version — Revision on November 25, 2011, on the basis - 1173-2011-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 грудня 2008 р. № 1070
Київ

Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 541 від 25.05.2011
№ 1173 від 16.11.2011}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2008 р. № 1070

ПРАВИЛА
надання послуг з вивезення побутових відходів

1. Ці Правила визначають механізм надання суб'єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з вивезення побутових відходів у містах, селищах і селах (далі - послуги).

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра;

небезпечні відходи у складі побутових відходів - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 541 від 25.05.2011}

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів" та "Про відходи".

3. Власники або балансоутримувачі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Договір про надання послуг укладається відповідно до типового договору, наведеного у додатку 1.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 541 від 25.05.2011}

4. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.11.2011}

Збирання та перевезення побутових відходів здійснюються спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Вивезення побутових відходів здійснюється відповідно до схеми санітарного очищення населених пунктів із забезпеченням роздільного збирання побутових відходів.

Під час надання послуг з вивезення побутових відходів великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів вивозяться окремо від інших видів побутових відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 541 від 25.05.2011}

5. Послуги надаються з урахуванням розміру території, схеми санітарного очищення, затвердженої в установленому порядку, та інших умов, передбачених законодавством у сфері житлово-комунального господарства.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 541 від 25.05.2011}

Надання послуг з вивезення відходів як вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, здійснюється з урахуванням вимог статей 35 і 35-1 Закону України "Про відходи".

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 541 від 25.05.2011}

6. Обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

7. Норми надання послуг визначаються на підставі правил, встановлених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Зазначені норми переглядаються один раз на п'ять років.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 541 від 25.05.2011}

8. У разі коли норми не затверджено органом місцевого самоврядування, застосовують мінімальні норми згідно з додатком 2.

9. Критерієм якості послуг є дотримання:

графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил.

10. Контроль якості послуг здійснюється шляхом перевірки дотримання стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил комісією, утвореною з ініціативи чи за участю органу місцевого самоврядування та/або органу самоорганізації населення і членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельного кооперативу, молодіжного житлового комплексу.

11. Під час укладання договору про надання послуг:

1) сторони узгоджують графік їх надання виходячи з потреби споживача, норм надання та якості послуг;

2) виконавець послуг на вимогу споживача зобов'язаний пред'явити:

правила надання послуг;

графік вивезення відходів;

тарифи на надання послуг;

інформацію про пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення.

12. У разі надання одноразової послуги замовлення складається за погодженням сторін згідно з формою, що встановлюється її виконавцем.

13. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно до умов договору і тарифів, що формуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137).

Форма розрахунку обсягу і вартості послуг наведена у додатку 3.

14. У платіжному документі передбачаються графи для зазначення даних про:

об'єм побутових відходів (окремо для твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких; у разі роздільного збирання твердих відходів - окремо для кожного виду побутових відходів як вторинної сировини);

тарифи на надання послуг;

суму, що підлягає сплаті.

15. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

У разі надання відповідно до законодавчих актів окремим громадянам пільг плата за послуги вноситься на підставі поданих виконавцю документів, що підтверджують право на пільги та їх розмір.

16. За порушення графіка надання послуг, інших умов договору про надання послуг їх виконавець несе відповідальність згідно із законодавством.Додаток 1
до Правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з вивезення побутових відходів

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 541 від 25.05.2011, № 1173 від 16.11.2011}Додаток 2
до Правил

МІНІМАЛЬНІ НОРМИ
надання послуг з вивезення побутових відходів

Найменування об'єкта

Мінімальна добова норма надання послуг з вивезення побутових відходів, кілограмів (літрів)

Тверді побутові відходи

Житлові будинки

1. Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на одну людину

0,77 (3,56)

2. Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину:


каналізації

0,96 (3,84)

центрального опалення

1 (3,85)

каналізації і центрального опалення (використання твердого палива)

1,15 (3,86)

3. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, на одну людину:


з наявністю усіх видів благоустрою

1,26 (3,94)

за відсутності каналізації

1,45 (4,03)

за відсутності центрального опалення

1,52 (4,09)

за відсутності центрального опалення (використання твердого палива),  водопостачання, каналізації

1,59 (4,14)

Підприємства, установи та організації

4. Готель, на одне місце

0,5 (2,74)

Гуртожиток, на одне місце

0,35 (1,65)

Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку,  на одне місце

0,7 (3,84)

Лікувально-профілактичні заклади:


лікарня, на одне ліжко

0,35 (2,19)

поліклініка, на одне відвідування

0,01 (0,06)

Склад, на 1 кв. метр площі

0,1 (0,22)

Адміністративні і громадські установи та організації, на одне робоче місце

0,3 (1,3)

Навчальні заклади:


вищий і середній спеціальний, на одного студента

0,09 (0,48)

школа, на одного учня

0,08 (0,4)

школа-інтернат, на одного учня

0,45 (2,2)

профтехучилище, на одного учня

0,4 (2)

дитячий дошкільний заклад, на одне місце

0,28 (1,4)

Підприємства торгівлі, на 1 кв. метр торговельної площі:


промтоварний магазин

0,15 (0,82)

продовольчий магазин

0,3 (1,5)

ринок

0,31 (1,1)

Заклади культури і мистецтва, на одне місце

0,08 (0,7)

Підприємства побутового обслуговування, на одне робоче місце

0,75 (3,4)

Вокзал, аеропорт, на 1 кв. метр площі залу очікування

0,37 (1,7)

Кемпінг, автостоянка, на 1 кв. метр площі

0,03 (0,11)

Пляж (курортний сезон), на 1 кв. метр території

0,04 (0,25)

Підприємства громадського харчування,  на одне місце:


1) ресторан:


з відбором харчових відходів

1 (5)

без відбору харчових відходів

1,4 (6)

2) кафе, їдальня:


з відбором харчових відходів

0,43 (2,2)

без відбору харчових відходів

0,5 (2,6)

Великогабаритні відходи, на одну людину

0,08 (0,4)

Ремонтні відходи, на одну людину

0,11 (0,15)

Рідкі відходи, на одну людину

25 літрів

Небезпечні відходи, на одну людину

0,01 (0,05)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 541 від 25.05.2011}Додаток 3
до Правил

РОЗРАХУНОК
обсягу і вартості послуг з вивезення побутових відходів

Вид відходів (тверді,  рідкі,  великогабаритні,  ремонтні,  небезпечні)

Об'єкт обслуговування (багатоквартирний,  одноквартирний будинок,  установа,  організація,підприємство)

Одиниця розрахунку (житель,  місце в готелі,  учень,  кв. метр площі тощо)

Кількість одиниць розрахунку для об'єкта обслуговування

Норма надання послуги з вивезення побутових відходів (відповідно до їх виду), куб.  метрів на рік

Обсяг надання послуги з вивезення побутових відходівУсього


Згідно з рішенням органу місцевого самоврядування

від ___ _______ 20__ р.  № _____,  тариф на вивезення 1 куб. метра

відходів становить:


твердих

_____

гривень за 1 куб. метр


великогабаритних

_____

гривень за 1 куб. метр


ремонтних

_____

гривень за 1 куб. метр


небезпечних

_____

гривень за 1 куб. метр


рідких

_____

гривень за 1 куб. метр


Загальна сума за договором

_____

гривень


у тому числі ПДВ

_____

гривень

Розрахунок обсягу послуг проведено на підставі норм, затверджених рішенням органу місцевого самоврядування від __ ________ 20__ р. № ___.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 541 від 25.05.2011}on top