Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Typical Form, Excerpt on December 27, 20171062
Document 1062-2017-п, valid, current version — Adoption on December 27, 2017
( Last event — Entry into force, gone January 11, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. № 1062
Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів

Відповідно до частини п’ятої статті 12-1 Закону України “Про інвестиційну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру інвестиційних проектів, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 650 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 54, ст. 2176).

3. Міністерству економічного розвитку та торгівлі забезпечити створення та утримання Державного реєстру інвестиційних проектів у межах передбачених йому видатків у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. № 1062

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру інвестиційних проектів

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Державного реєстру інвестиційних проектів (далі - Реєстр).

2. Реєстр створюється як єдина державна інформаційна система обліку інвестиційних проектів.

3. Ведення Реєстру передбачає:

внесення відомостей про інвестиційний проект у вигляді записів у Реєстрі;

розміщення витягу з Реєстру на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

4. Органи, які проводять конкурсний відбір інвестиційних проектів (крім інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), подають Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів інформацію в паперовому та електронному вигляді про відібрані інвестиційні проекти за визначеною формою.

5. Мінекономрозвитку на основі поданої інформації вносить відомості про відібрані державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка, до Реєстру, який ведеться в електронному вигляді та підлягає постійному зберіганню в Мінекономрозвитку на відповідних носіях.

6. Інформація щодо інвестиційних проектів оприлюднюється шляхом розміщення витягу з Реєстру за формою згідно з додатком на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом одного місяця з моменту внесення відомостей про інвестиційний проект до Реєстру.

7. Уточнення та доповнення записів Реєстру відбувається на основі інформації, поданої органами, які проводять конкурсний відбір інвестиційних проектів.Додаток
до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ВИТЯГ
з Державного реєстру інвестиційних проектів

Порядковий номер

Назва інвестиційного проекту

Суб’єкт інвестиційної діяльності, контактна інформація

Орган, який провів конкурсний відбір інвестиційного проекту, та дата прийняття рішення конкурсною комісією

Мета інвестиційного проекту

Прогнозний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту

Загальна вартість інвестиційного проекту, тис. гривень

Вид державної підтримки, необхідної для реалізації інвестиційного проекту

Обсяг державної підтримки за джерелами фінансування інвестиційного проекту та роками

Строк реалізації інвестиційного проекту

початок реалізації, рік

завершення реалізації, рік
on top