Document 103-2011-п, valid, current version — Adoption on February 2, 2011
( Last event — Entry into force, gone February 22, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 лютого 2011 р. N 103
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 506

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня
2002 р. N 506 ( 506-2002-п ) "Про затвердження Порядку
гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни
технічно складних побутових товарів" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 16, ст. 861; 2004 р., N 32, ст. 2149) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 р. N 103
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506
( 506-2002-п )

1. У постанові ( 506-2002-п ):
у вступній частині слова і цифри "підпункту 5.4.3 статті 5
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінити
словами і цифрами "підпункту 140.1.4 пункту 140.1 статті 140
Податкового кодексу України ( 2755-17 );
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній службі
технічного регулювання, Державній податковій службі, Державному
агентству з управління державними корпоративними правами та майном
забезпечити в межах своїх повноважень здійснення постійного
контролю за дотриманням затвердженого цією постановою Порядку.".
2. Доповнити Порядок гарантійного ремонту (обслуговування)
або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів,
затверджений зазначеною постановою ( 506-2002-п ), пунктом 9-1
такого змісту:
"9-1. У разі здійснення гарантійної заміни товарів платник
податку зобов'язаний вести облік покупців, яким було здійснено
таку заміну товару або надано послуги з ремонту (обслуговування),
у порядку, встановленому Державною податковою службою.
Здійснення заміни товару без зворотного отримання бракованого
товару або без ведення зазначеного обліку не дає права на
збільшення витрат продавця такого товару на вартість заміни.".on top