Документ 997/2008, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.02.2016, підстава - 16/2016

Указ
Президента України

Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 1107/2008 від 27.11.2008
№ 534/2009 від 10.07.2009
№ 662/2010 від 02.06.2010
№ 1193/2010 від 24.12.2010
№ 353/2011 від 05.04.2011
№   14/2012 від 16.01.2012
№ 366/2012 від 30.05.2012
№ 16/2016 від 20.01.2016}

З метою забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління, в тому числі видатків на утримання Секретаріату Президента України, Державного управління справами, інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, та оптимізації чисельності працівників органів і організацій, що забезпечують діяльність Президента України та Ради національної безпеки і оборони України, постановляю:

1. Скоротити чисельність працівників Секретаріату Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Державного управління справами, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Національного інституту стратегічних досліджень, апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

2. Ліквідувати у структурі Секретаріату Президента України посади радників Президента України.

{Статтю 3 виключено на підставі  Указу Президента № 1107/2008 від 27.11.2008}

4. Затвердити граничну чисельність працівників:

{Абзац другий частини першої статті 4 виключено на підставі Указу Президента № 534/2009 від 10.07.2009}

{Абзац третій частини першої статті 4 втратив чинність на підставі Указу Президента № 353/2011 від 05.04.2011}

{Абзац четвертий частини першої статті 4 виключено на підставі Указу Президента № 14/2012 від 16.01.2012}

{Абзац п'ятий статті 4 втратив чинність на підставі Указу Президента № 16/2016 від 20.01.2016}

{Абзац шостий статті 4 втратив чинність на підставі Указу Президента № 662/2010 від 02.06.2010}

апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України у кількості 17 штатних одиниць;

{Абзац восьмий частини першої статті 4 виключено на підставі Указу Президента № 1193/2010 від 24.12.2010}

{Абзац дев'ятий статті 4 втратив чинність на підставі Указу Президента № 366/2012 від 30.05.2012}

Визначити граничну чисельність працівників Інституту проблем національної безпеки у кількості 100 штатних одиниць.

5. Внести до Указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 3 грудня 2003 року № 1396 "Про Інститут проблем національної безпеки":

а) статтю 3 визнати такою, що втратила чинність;

б) пункт 13 Статуту Інституту проблем національної безпеки, затвердженого зазначеним Указом, після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Гранична чисельність працівників Інституту визначається Президентом України".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) у статті 4 Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1445 "Про створення Секретаріату Президента України" (зі змінами, внесеними Указом від 2 жовтня 2006 року № 814) абзац "Радники Президента України" виключити;

3) у Положенні про Секретаріат Президента України, затвердженому Указом Президента України від 4 листопада 2005 року № 1548 "Питання Секретаріату Президента України" (зі змінами, внесеними Указами від 18 листопада 2005 року № 1614, від 2 жовтня 2006 року № 814, від 19 лютого 2007 року № 120, від 5 квітня 2007 року № 276, від 6 червня 2007 року № 507, від 9 листопада 2007 року № 1079, від 24 грудня 2007 року № 1244 та від 23 січня 2008 року № 46):

а) у пункті 7 абзац "Радники Президента України" виключити;

б) у пункті 8 слова "радники, помічники Президента України" виключити;

в) у підпункті 4 пункту 9 слова "а також радників Президента України" виключити;

{Пункт 4 статті 5 втратив чинність на підставі Указу Президента № 366/2012 від 30.05.2012}

{Пункт 5 статті 5 втратив чинність на підставі Указу Президента № 662/2010 від 02.06.2010}

6. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 3 Указу Президента України від 25 вересня 2002 року № 860 "Питання Державного управління справами";

абзац третій статті 1 Указу Президента України від 12 жовтня 2005 року № 1433 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим";

статтю 3 Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

пункт 1 статті 2 Указу Президента України від 13 січня 2006 року № 2 "Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

статтю 3 Указу Президента України від 28 лютого 2006 року № 157 "Про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України";

Указ Президента України від 5 жовтня 2006 року № 817 "Про граничну чисельність працівників Секретаріату Президента України";

пункт 1 Указу Президента України від 18 жовтня 2006 року № 888 "Про внесення змін до Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446";

пункт 1 Указу Президента України від 27 грудня 2006 року № 1134 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 жовтня 2005 року № 1433";

пункт 2 Указу Президента України від 28 грудня 2006 року № 1153 "Про внесення змін до Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446";

Указ Президента України від 17 червня 2008 року "№ 554 "Про Радника Президента України";

Розпорядження Президента України від 5 травня 1996 року № 98 "Про граничну чисельність, умови оплати праці та матеріально-побутового забезпечення працівників Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України".

7. Главі Секретаріату Президента України, Секретареві Ради національної безпеки і оборони України, Керівникові Державного управління справами, Постійному Представникові Президента України в Автономній Республіці Крим, голові Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, керівникам Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту проблем національної безпеки, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради:

ужити в установленому порядку заходів щодо приведення штатних розписів відповідних органів, організацій у відповідність із цим Указом;

забезпечити здійснення в установленому порядку заходів, пов'язаних із скороченням чисельності працівників відповідних органів, організацій, в тому числі попередження в установленому порядку працівників про наступне звільнення, забезпечення при їх звільненні безумовного виконання вимог законодавства України про державну службу, про працю.

{Статтю 8 виключено на підставі  Указу Президента № 1107/2008 від 27.11.2008}

9. Кабінету Міністрів України:

вирішити в установленому порядку питання про скорочення чисельності працівників Національної служби посередництва і примирення;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

10. Президентові Національної академії державного управління при Президентові України вжити в установленому порядку заходів щодо скорочення чисельності працівників Національної академії.

11. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
4 листопада 2008 року
№ 997/2008
вгору