Document 981_051, current version — Revision on November 9, 1988

               Угода 
про торгівлю цивільною авіатехнікою
( зі змінами, уточненнями та поправками,
станом на 09.11.1988 )

Сторони, що підписали Угоду(1) про торгівлю цивільною
авіатехнікою, в подальшому - "цю Угоду";
---------------- (1) Термін "Сторони, що підписали Угоду" в подальшому
використовується в значенні Сторін цієї Угоди.
Враховуючи, що Міністри на зустрічі 12-14 вересня 1973 року
дійшли згоди про те, що Токійський раунд багатосторонніх
торговельних переговорів повинен досягти розширення та збільшення
лібералізації світової торгівлі шляхом, inter alia, поступового
зменшення бар'єрів у торгівлі та покращення міжнародних засад
сприяння світовій торгівлі;
Бажаючи досягти максимальної свободи світової торгівлі
цивільною авіатехнікою, частинами літаків та пов'язаним
обладнанням, включаючи скасування мит, а також найбільш повного
можливого зменшення або скасування чинників, які мають обмежуючий
або порушуючий вплив на торгівлю;
Бажаючи заохочувати триваючий технологічний розвиток
авіаційної промисловості на широкій світовій основі;
Бажаючи забезпечити чесні та рівні можливості для конкуренції
між ними в сфері цивільної авіації, а також для їхніх виробників
для участі у розширенні світового ринку цивільної авіатехніки;
Враховуючи важливість сектору цивільної авіації для їх
взаємних економічних та торговельних інтересів;
Визнаючи, що багато Сторін цієї Угоди розглядають авіаційний
сектор як особливо важливу складову економічної та промислової
політики;
Прагнучи усунути несприятливий вплив на торгівлю цивільною
авіатехнікою в результаті урядової підтримки розвитку, виробництва
та маркетингу цивільної авіації, визнаючи, що сама по собі така
урядова підтримка не буде вважатися перешкодою торгівлі;
Бажаючи, щоб їх діяльність у цивільній авіації проводилася на
комерційно-конкурентній основі, та визнаючи значні відмінності між
Сторонами у взаємовідносинах державних органів та підприємств
промисловостей;
Визнаючи свої обов'язки та права згідно з Генеральною угодою
з тарифів і торгівлі ( 995_264 ) (в подальшому - ГАТТ), а також
згідно з іншими багатосторонніми угодами, укладеними під егідою
ГАТТ;
Визнаючи необхідність забезпечення процедур міжнародного
повідомлення, консультації, нагляду та врегулювання суперечок з
метою гарантування справедливої, належної та ефективної реалізації
положень цієї Угоди, а також для встановлення балансу прав та
обов'язків між ними;
Бажаючи заснувати міжнародну засади регулювання торгівлі
цивільною авіатехнікою;
Тим самим погодились про наступне:
Стаття 1
Товари, які охоплюються Угодою
1.1 Ця Угода застосовується до наступних товарів:
(a) всіх цивільних літаків;
(b) всіх двигунів до цивільних літаків, їх частин та
компонентів;
(c) всіх інших частин, компонентів та агрегатів цивільних
літаків;
(d) всіх наземних літальних тренажерів, їх частин та
компонентів,
незалежно від того, чи використовуються вони в якості
основного або замінного обладнання у виробництві, ремонті,
складанні, переобладнанні, модифікуванні чи конверсії цивільної
авіатехніки.
1.2. Для цілей цієї Угоди термін "цивільна авіатехніка"
означає (a) всі літаки, крім військових, а також (b) всі інші
товари, вищезазначені у Статті 1.1.
Стаття 2
Митні тарифи та інші платежі
2.1. Сторони погодились про наступне:
2.1.1. З 1 січня 1980 року або з дати набуття чинності цією
Угодою скасувати всі митні тарифи та інші платежі(2) будь-якого
виду, які накладаються на або пов'язані з імпортом товарів, які
класифікуються для митних цілей у відповідних тарифних заголовках
у Додатку, якщо такі товари використовуються у цивільній
авіатехніці в ході її виробництва, ремонту, складання,
переобладнання, модифікування чи конверсії;
---------------- (2) Термін "інші платежі" має таке ж значення, яке надається
Статтею II ГАТТ ( 995_264 ).
2.1.2. З 1 січня 1980 року або з дати набуття чинності цією
Угодою скасувати всі митні тарифи та інші платежі(3) будь-якого
виду, які накладаються у зв'язку з проведенням ремонту цивільної
авіатехніки;
---------------- (3) Термін "інші платежі" має таке ж значення, яке надається
Статтею II ГАТТ ( 995_264 ).
2.1.3. З 1 січня 1980 року або з дати набуття чинності цією
Угодою включити у відповідні Розклади до ГАТТ ( 995_264 )
безмитний або пільговий митний режим щодо всіх товарів, які
охоплюються Статтею 2.1.1, та щодо ремонту, передбаченого Статтею
2.1.2.
2.2. Кожна Сторона Угоди, зобов'язується: (a) прийняти або
адаптувати систему митного контролю за кінцевим використанням
товару для забезпечення виконання зобов'язань згідно із
Статтею 2.1; (b) гарантувати, що її система митного контролю за
кінцевим використанням товару забезпечує безмитний або пільговий
митний режим, який сумісний із режимом інших Сторін цієї Угоди, і
не становить перешкоду торгівлі; а також (c) інформувати інші
Сторони про її процедури системи митного контролю за кінцевим
використанням товару.
Стаття 3
Технічні бар'єри у торгівлі
3.1. Сторони відмічають, що положення Угоди про технічні
бар'єри у торгівлі ( 981_008 ) застосовуються до торгівлі
цивільною авіатехнікою. Додатково Сторони погоджуються, що вимоги
щодо сертифікації цивільної авіатехніки та специфікації процедур
експлуатації та складання будуть регулюватися між ними згідно з
положеннями Угоди про технічні бар'єри у торгівлі.
Стаття 4
Державні закупівлі, обов'язковість
тендерів при укладанні контрактів
із субпідрядниками, заохочення
4.1. Покупці цивільної авіатехніки повинні бути вільними у
виборі постачальників на основі комерційних та технологічних
факторів.
4.2. Сторони не повинні вимагати від авіаційних компаній,
виробників літаків або від інших організацій залучених до процесу
закупівлі, рівно як і здійснювати надмірний вплив на них, з метою
придбання цивільної авіатехніки з будь-якого певного джерела, що
буде створювати дискримінацію постачальників будь-якої Сторони.
4.3. Сторони погодились, що закупівля товарів, які
охоплюються цією Угодою, має здійснюватись лише на основі
конкурентних ціни, якості та умовах поставки. У зв'язку із
прийняттям тендерної пропозиції або укладенням контрактів про
закупівлю товарів, які охоплюються цією Угодою, Сторона має право,
однак, вимагати забезпечення доступу для її кваліфікованих
постачальників до можливостей у сфері здійснення господарської
діяльності на конкурентних засадах та на умовах не менш
сприятливих, ніж ті, які надаються кваліфікованим постачальникам
інших Сторін.(4)
---------------- (4) Використання терміну "доступ до можливостей у сфері
здійснення господарської діяльності ... на умовах, які є не менш
сприятливими ..." не означає, що суми контрактів, укладених із
кваліфікованими постачальниками одної Сторони, дають право
кваліфікованим постачальникам інших Сторін укладати контракти
подібної вартості.
4.4. Сторони погодились уникати застосування заохочень
будь-якого виду щодо купівлі чи продажу цивільної авіатехніки з
будь-якого певного джерела, що буде створювати дискримінацію
постачальників будь-якої іншої Сторони.
Стаття 5
Обмеження торгівлі
5.1. Сторони не будуть застосовувати кількісні обмеження
(імпортні квоти) або вимоги до ліцензування імпорту з метою
обмеження імпорту цивільної авіатехніки способом, який є
несумісним із відповідними положеннями ГАТТ ( 995_264 ). Зазначене
не є перешкодою для проведення моніторингу імпорту або
запровадження систем ліцензування відповідно до положень ГАТТ.
5.2. Сторони не будуть застосовувати кількісні обмеження,
вимоги до ліцензування експорту або інші подібні вимоги з метою
обмеження, із комерційних або конкурентних міркувань, експорту
цивільної авіатехніки до інших Сторін способом, який є несумісним
із відповідними положеннями ГАТТ ( 995_264 ).
Стаття 6
Державна підтримка, експортні кредити
та маркетинг в сфері цивільної авіатехніки
6.1. Сторони відмічають, що положення Угоди про тлумачення та
застосування Статей VI, XVI та XXIII Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі ( 981_015 ) (Угода про субсидії і компенсаційні заходи)
застосовуються до торгівлі цивільною авіатехнікою. Вони
підтверджують, що в процесі їх участі або підтримки програм
розвитку цивільної авіації, вони прагнутимуть уникати
несприятливого впливу на торгівлю цивільною авіатехнікою у
розумінні Статей 8.3 та 8.4 Угоди про субсидії і компенсаційні
заходи. Вони також братимуть до уваги спеціальні фактори, які
застосовуються у секторі цивільної авіатехніки, зокрема широко
розповсюджену державну підтримку в цій сфері, їх міжнародні
економічні інтереси та бажання виробників всіх Сторін брати участь
у розширенні світового ринку цивільної авіатехніки.
6.2. Сторони погоджуються, що визначення ціни цивільної
авіатехніки повинно базуватись на розумному передбаченні
відшкодування всіх понесених витрат, включаючи одноразові
програмні витрати, встановлені в твердій сумі та пропорційні
видатки на військові дослідження та розвиток авіатехніки,
компонентів та систем, які згодом спрямовуються на виробництво
такої цивільної авіатехніки, середні видатки на виробництво та
фінансові витрати.
Стаття 7
Регіональні та місцеві уряди
7.1. Додатково до інших зобов'язань за цією Угодою, Сторони
погоджуються не вимагати та не заохочувати, прямо або
опосередковано, регіональні та місцеві уряди та органи влади,
неурядові та інші організації вживати заходів, несумісних з
положеннями цієї Угоди.
Стаття 8
Нагляд, огляд, консультації
та врегулювання суперечок
8.1. Повинен бути створений Комітет з питань торгівлі
цивільною авіатехнікою (в подальшому - Комітет), у складі з
представників усіх Сторін. Комітет обирає свого Голову. Комітет
проводить свої засідання за необхідністю, але не рідше, ніж один
раз на рік, з метою створення можливостей Сторонам консультуватися
з будь-яких питань, віднесених до сфери дії цієї Угоди, включаючи
питання розвитку промисловості цивільної авіатехніки, вирішувати
питання доцільності внесення змін з метою гарантування вільної та
неушкодженої торгівлі, вивчати кожне питання, щодо якого не
вдалося знайти задовільне врегулювання шляхом двосторонніх
консультацій; та виконання завдань, покладених на нього за цією
Угодою або її Сторонами.
8.2. Комітет має проводити щорічні огляди імплементації та
дії цієї Угоди, беручи до уваги вищевикладені цілі. Комітет має
щорічно інформувати Договірні Сторони ГАТТ ( 995_264 ) про
досягнення за звітний період.
8.3. Не пізніше, ніж по закінченні трирічного строку від дати
набуття чинності цією Угодою та періодично згодом, Сторони
вступлять у подальші переговори з метою розширення та
вдосконалення положень цієї Угоди на основі взаємності.
8.4. Комітет має право засновувати такі допоміжні органи, які
будуть необхідні для проведення регулярних оглядів щодо
застосування положень цієї Угоди з метою гарантування підтримки
балансу взаємних переваг. Зокрема, він повинен утворити
відповідний допоміжний орган з метою гарантування підтримки
балансу взаємних переваг, взаємовигідності та еквівалентних
результатів стосовно виконання норм Статті 2 цієї Угоди відносно
товарів, які охоплюються цією Угодою, системи митного контролю за
кінцевим використанням, митних тарифів та інших платежів.
8.5. Кожна Сторона цієї Угоди зобов'язується доброзичливо
розглядати та надавати відповідну можливість проведення термінових
консультацій відносно представлення щодо будь-якого питання, яке
впливає на дію цієї Угоди, зробленого іншою Стороною.
8.6. Сторони визнають бажаність проведення консультацій з
іншими Сторонами у Комітеті з метою пошуку взаємоприйнятного
врегулювання до початку розслідування для з'ясування існування,
ступеню та впливу будь-якої заявленої субсидії. У виключних
випадках, коли перед початком внутрішньої процедури розслідування
консультації не проводяться, Сторони повинні негайно повідомити
Комітет про ініціювання такої процедури та одночасно вступити у
консультації з метою пошуку взаємоприйнятного рішення, яке б
дозволило уникнути застосування компенсаційних заходів.
8.7. Коли Сторона вважає, що її торговельні інтереси у сфері
виробництва, ремонту, складання, переобладнання, модифікування чи
конверсії цивільної авіатехніки порушені або можуть бути порушені
будь-якою дією з боку іншої Сторони, вона може вимагати проведення
розгляду цієї справи Комітетом. Після отримання такого запиту
Комітет повинен протягом тридцяти днів провести засідання та
розглянути цю справу якомога швидше з метою скорішого вирішення
відповідних питань, зокрема, перед врегулюванням цих питань
будь-де. З метою вирішення вказаних питань Комітет має право
встановлювати правила та процедури, які будуть необхідні для
розгляду справи. Такий розгляд повинен бути проведений без
ушкодження прав Сторін за ГАТТ ( 995_264 ) або іншими
багатосторонніми інструментами узгодженими під егідою ГАТТ,
наскільки вони можуть впливати на торгівлю цивільною авіатехнікою.
З метою полегшення розгляду відповідних питань згідно з ГАТТ та
іншими інструментами Комітет може надавати таку технічну допомогу,
яка буде необхідна.
8.8. Сторони погоджуються, що відносно будь-якої суперечки,
пов'язаної із питаннями, які охоплюються цією Угодою і не
підпадають під дію інших багатосторонніх інструментів узгоджених
під егідою ГАТТ ( 995_264 ), положення Статей XXII та XXIII
Генеральної угоди та положення Домовленості про повідомлення,
консультації, врегулювання суперечок та нагляд ( 981_019 ) повинні
застосовуватися, mutatis mutandis, Сторонами та Комітетом з метою
пошуку шляхів до врегулювання такої суперечки. Ці процедури
повинні також застосовуватись відносно врегулювання будь-якої
суперечки стосовно питання, яке охоплюється цією Угодою та іншими
багатосторонніми інструментами узгодженими під егідою ГАТТ, якщо
сторони суперечки погодились про таке.
Стаття 9
Заключні положення
9.1. Прийняття та Приєднання
9.1.1. Ця Угода є відкритою для прийняття шляхом підписання
або іншим чином урядами, які є Договірними сторонами ГАТТ
( 995_264 ) та Європейським Економічним Співтовариством. 9.1.2. Ця Угода є відкритою для прийняття шляхом підписання
або іншим чином урядами, які нещодавно приєднались до ГАТТ
( 995_264 ), на умовах, які б забезпечували ефективну реалізацію
прав та обов'язків за цією Угодою, беручи до уваги права та
обов'язки, передбачені відповідними інструментами, якими
здійснюється їх приєднання до ГАТТ. 9.1.3. Ця Угода є відкритою для приєднання для будь-яких
інших урядів на умовах, які б забезпечували ефективну реалізацію
прав та обов'язків за цією Угодою, погоджених між таким урядом та
Сторонами Угоди, із передачею Генеральному директору Договірних
сторін ГАТТ ( 995_264 ) акту про вступ із зазначенням погоджених
умов. 9.1.4. Положення Статті XXVI: 5(a) та 5(b) Генеральної угоди
(995_264 ) застосовуються до процедури прийняття.
9.2. Застереження 9.2.1. Не допускається застосування застережень стосовно
будь-яких положень цієї Угоди без згоди інших Сторін.
9.3. Набуття чинності 9.3.1. Ця Угода набуває чинності 1 січня 1980 року для
урядів(5), які прийняли цю Угоду або приєдналися до неї до цієї
дати.
---------------- (5) Для цілей цієї Угоди термін "уряд" включає до себе
компетентні органи Європейського Економічного Співтовариства.
Для будь-якого іншого уряду Угода набуває чинності на
тридцятий день, наступний за днем прийняття ним або приєднання
його до цієї Угоди.
9.4. Національне законодавство 9.4.1. Кожний уряд, який приймає або приєднується до цієї
Угоди, повинен забезпечити відповідність національних законів,
підзаконних актів та адміністративних процедур положенням цієї
Угоди не пізніше, ніж на дату набуття чинності цією Угодою для
нього. 9.4.2. Кожна Сторона повинна повідомляти Комітет про будь-які
зміни у національних законах та підзаконних актах, що стосуються
цієї Угоди, а також про зміни у застосуванні таких законів та
підзаконних актів.
9.5 Поправки 9.5.1. Сторони можуть вносити поправки до цієї Угоди, беручи
до уваги, inter alia, досвід, набутий у зв'язку з імплементацією
її положень. Із досягненням Сторонами згоди про внесення поправок
відповідно до процедур, встановлених Комітетом, такі зміни можуть
набути чинності для будь-якої Сторони тільки після прийняття їх
такою Стороною.
9.6. Вихід з Угоди 9.6.1. Будь-яка Сторона може вийти з Угоди. Вихід з Угоди
набуває чинності через дванадцять місяців від дати отримання
Генеральним директором Договірних сторін ГАТТ ( 995_264 )
письмового повідомлення про вихід з Угоди. Будь-яка Сторона може у
зв'язку з надісланням такого повідомлення вимагати скликання
негайного засідання Комітету.
9.7. Незастосування цієї Угоди між окремими Сторонами 9.7.1. Ця Угода не повинна застосовуватись між будь-якими
двома Сторонами, якщо одна з них в під час прийняття або
приєднання до цієї Угоди іншою, не дала свою згоду на таке
застосування.
9.8. Додаток 9.8.1. Додаток до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.
9.9. Секретаріат 9.9.1. Ця Угода обслуговується Секретаріатом ГАТТ
( 995_264 ).
9.10. Зберігання 9.10.1. Ця Угода повинна зберігатись у Генерального директора
Договірних сторін ГАТТ ( 995_264 ), який зобов'язаний без
зволікань надати посвідчену копію Угоди кожній її Стороні та
кожній Договірній стороні ГАТТ, рівно як і надавати тексти
поправок, що вносяться до цієї Угоди відповідно до Статті 9.5, а
також повідомлення про кожне прийняття або приєднання до цієї
Угоди відповідно до Статті 9.1 чи про кожний вихід з цієї Угоди
відповідно до Статті 9.6.
9.11. Реєстрація 9.11.1. Ця Угода реєструється у відповідності до положень
Статті 102 Статуту Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Вчинено в місті Женева дванадцятого квітня одна тисяча
дев'ятсот сімдесят дев'ятого року в одному примірнику, англійською
та французькою мовами із рівною автентичністю кожного тексту.(6)
---------------- (6) 25 березня 1987 року Комітет погодився про те, що
примірник цієї Угоди, складений іспанською мовою, також визнається
автентичним (AIR/63)

Протокол (1986),
яким вносяться поправки до додатку
до Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою

Сторони Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою (надалі -
"Угоди"),
ПРОВІВШИ переговори з метою застосування Гармонізованої
системи опису і кодування товарів (надалі - "Гармонізованої
системи") та представлення Додатку до цієї Угоди відповідно до
Гармонізованої системи та Номенклатури (оновленої) Ради з митного
співробітництва,
ПОГОДИЛИСЬ через своїх представників про наступне:
1. Додаток до цього Протоколу з часу набуття ним чинності
відповідно до параграфа 3 замінює Додаток до цієї Угоди
затверджений перед тим Рішенням Комітету по торгівлі цивільною
авіатехнікою від 22 березня 1984 року та Третім засвідченням змін
та поправок від 1 січня 1985 року.
2. Цей Протокол є відкритим до прийняття Сторонами цієї Угоди
шляхом підписання або іншим чином до 31 жовтня 1987 року або до
пізнішої дати, що буде визначена Комітетом по торгівлі цивільною
авіатехнікою.(7)
---------------- (7) 9 листопада 1988 р. Комітет прийняв рішення про
пролонгацію дати прийняття Протоколу на необмежений строк
(AIR/68).
3. Цей Протокол набуває чинності для тих Сторін, які прийняли
його, з 1 січня 1988 року або з дати набуття чинності Міжнародною
Конвенцією про Гармонізовану систему опису і кодування товарів
( 995_079 ), з огляду на те, яка дата пізніша. Для будь-яких інших
Сторін цей Протокол буде набувати чинності наступного дня після
дати його прийняття ними.
4. Цей Протокол зберігається у Генерального директора
Договірних сторін ГАТТ ( 995_264 ), який зобов'язаний без
зволікань надати його посвідчену копію кожній Стороні Угоди та
кожній Договірній стороні ГАТТ, рівно як і надавати відомості про
кожне прийняття цього Протоколу відповідно до параграфа 2.
5. Цей Протокол реєструється у відповідності до положень
Статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Вчинено в місті Женева другого грудня одна тисяча дев'ятсот
вісімдесят шостого року в одному примірнику, англійською,
французькою та іспанською мовами із рівною автентичністю кожного
тексту.

Додаток
Товари, які охоплюються Угодою
1. Перелік товарів, які охоплюються Угодою, визначений
Статтею 1 Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою.
2. Сторони погоджуються, що товарам, які підпадають під
нижчеперелічений опис та відповідно класифікованих для митних
цілей згідно з заголовками Номенклатури (оновленої) Ради з митного
співробітництва або вказаними поряд кодами Гармонізованої системи,
повинен надаватися безмитний або пільговий митний режим, якщо такі
товари призначені для використання в цивільних літаках та наземних
літальних тренажерах, їх частинах та компонентах в процесі
виробництва, ремонту, складання, переобладнання, модифікування чи
конверсії.
3. До таких товарів не включаються:
- продукти, що знаходяться у нецілісному виді чи у
незавершеній стадії виробництва, за винятком наявності у такого
продукту основних характеристик цілісної чи завершеної частини,
складової, монтажної частини або предмету обладнання цивільного
літака чи тренажера( (тобто товару, який має номер виробника
цивільного літака);
- матеріали у будь-якій формі (зокрема, листи, панелі,
профілі, стрічки, труби, чи інші модулі), за винятком того, коли
такі модулі вирізані за розміром і формою, що підходить для
складання цивільного літака чи тренажера(*) (тобто товару, який
має номер виробника цивільного літака);
---------------- * Для цілей статті 1.1 Угоди "наземні літальні тренажери" є
наземними літальними тренажерами відповідно до коду 8805.20
Гармонізованої системи.
- сировина і споживчі товари.
4. Для цілей цього Додатку позначка "Ex" означає, що
відповідний опис товару не обмежується переліком товарів згідно
вказаних нижче заголовків Номенклатури (оновленої) Ради з митного
співробітництва або кодів Гармонізованої системи.

Доповнення
Зміни та поправки до Додатку до Угоди
Комітет по торгівлі цивільною авіатехнікою
Рішення від 7 жовтня 1982 року.(8)
(AIR/41)
---------------- (8) AIR/M/9, стор. 7
Наступні правила для застосування, mutatis mutandis(9),
Процедур щодо внесення змін та доповнень до Розкладів(10) у
Додатку до Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою, затверджені
Комітетом по торгівлі цивільною авіатехнікою 7 жовтня 1982 року.
---------------- (9) AIR/M/3, стор. 9
(10) BISD 27S/25
1. Зміни до автентичного тексту Додатку до цієї Угоди, які
відображають поправки, досягнуті в результаті проведення
переговорів згідно із Статтею 8.3 або із будь-якою іншою
відповідною статтею Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою чи
будь-якою відповідною статтею Генеральної угоди, повинні вноситися
із засвідченням. Проект таких змін повинен бути наданий
Генеральному директорові протягом трьох місяців після прийняття
рішення про необхідність внесення цих змін.
2. Зміни до автентичного тексту Переліків у Додатку повинні
вноситися у випадках, коли поправки або нові домовленості, які не
розширюють зміст тарифної позиції, вносяться до національного
митного тарифу будь-якої Сторони. Такі зміни та інші поправки, які
носять суто формальний характер, повинні бути зроблені із
засвідченням. Проект таких змін повинен бути наданий Генеральному
директорові настільки швидко, наскільки дозволяють обставини, але
не пізніше, ніж через шість місяців після внесення поправок або
досягнення нових домовленостей національного митного тарифу.
3. Проект із вищезазначеними змінами повинен бути
розповсюджений Генеральним директором серед усіх Сторін цієї Угоди
та Договірних сторін ГАТТ ( 995_264 ) і повинен бути засвідчений
за умови відсутності заперечень протягом трьох місяців з боку
будь-якої Сторони Угоди на тій підставі, що, у випадку внесення
змін відповідно до параграфа 1 у проекті невірно відображена суть
змін, які пропонується внести або, у випадку внесення змін
відповідно до параграфа 2 такі зміни не відповідають умовам,
передбаченим у цьому параграфі.

Погоджене тлумачення статті 2.1.2
Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою
Затверджене 8 березня 1983 року.
(AIR/M/10)
Комітет погодився із наступним тлумаченням Статті 2.1.2 із
розумінням того, що у продовження процесу розширення Додатку до
Угоди, застосування її повинно бути якомога ширшим:
"Комітет погоджується, що Стаття 2.1.2 Угоди про торгівлю
цивільною авіатехнікою, яка передбачає скасування "всіх митних
тарифів та інших платежів будь-якого виду, які стягуються у
зв'язку з проведенням ремонту цивільної авіатехніки",
застосовується лише по відношенню до ремонту цілісних цивільних
літаків та тих товарів цивільної авіатехніки, які класифіковані
для митних цілей у відповідних тарифних заголовках згідно з
переліком, передбаченим у Додатку до цієї Угоди".

Загальні керівні вказівки
щодо зв'язування тарифів, пов'язаних із ремонтом,
які повинні бути включені як примітки до відповідних
розкладів Сторін ГАТТ ( 995_264 )
Затверджено 8 березня 1983 року.
(AIR/M/10)
"Безмитний або пільговий митний режим застосовується відносно
всіх видів ремонту цивільної авіатехніки згідно із Статтею 2.1.2
Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою (термін "ремонт" включає
в себе складання, переобладнання, модифікацію чи конверсію.)"

"Результати Уругвайського раунду
багатосторонніх торговельних
переговорів"
Тексти офіційних документівon top