Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 15.07.1999964-XIV
Документ 964-XIV, перша редакція — Прийняття від 15.07.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.346 )

З метою стабілізації фінансово-економічного стану підприємств
водного транспорту, що зазнають значних збитків у зв'язку з
військовими діями НАТО проти Союзної Республіки Югославії,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законів України такі зміни:
1. Доповнити Закон України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998
р., N 17, ст. 82, N 52, ст. 327; 1999 р., N 4, ст. 34) новою
статтею такого змісту:
"6. Тимчасово, до 31 грудня 1999 року, звільнити підприємства
водного транспорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України, від сплати акцизного збору і ввізного мита при ввезенні
ними для власних потреб нафтопродуктів (коди за Гармонізованою
системою опису та кодування товарів 2710 00 210 - 2710 00 690)".
2. Статтю 4 Закону України "Про джерела фінансування
дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 47, ст. 648; 1993 р., N 2, ст.4; 1994 р.,
N 27, ст. 221) доповнити частиною такого змісту:
"Звільняються від сплати відрахувань на дорожні роботи
підприємства водного транспорту за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України".
3. Частину першу статті 15 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 8, ст. 59) після слова "власності" доповнити
словами "крім підприємств водного транспорту за переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1999 року
N 964-XIVвгору