Документ 953-V, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.08.2010, підстава - 2453-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42,
N 43, N 44-45, ст.529 }
Про внесення зміни до статті 72 Закону України
"Про судоустрій України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 27, ст.369 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині третій статті 72 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 27, ст. 180) слова "посадовий оклад судді відповідного суду"
замінити словами "прожитковий мінімум для працездатної особи".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 953-Vвгору