Документ 942-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.340 )

У зв'язку з виданням Указу Президента України від 28 червня
1999 року N 747/99 "Про стимулювання житлового будівництва" з
посиланням на пункт 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, N 51, ст.305 ) викласти в
такій редакції:
"5.1.20. виконання робіт (вартість робіт) з будівництва
житла незалежно від джерел фінансування".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 липня 1999 року
N 942-XIVвгору