Документ 92/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.08.2010, підстава - 2453-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42,
N 43, N 44-45, ст.529 }
Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України
від 15 грудня 1992 року "Про порядок введення в дію
Закону України "Про статус суддів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 25, ст. 105 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Абзац другий пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 15
грудня 1992 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про
статус суддів" ( 2863-12 ) викласти в такій редакції:
"Встановити, що право на отримання щомісячного довічного
грошового утримання, передбаченого статтею 43 Закону України "Про
статус суддів" ( 2862-12 ), поширюється також на суддів, які до
введення цього Закону в дію вийшли на пенсію з посади судді за
віком, по інвалідності, за вислугою років, з іншої роботи, на яку
вони перейшли з посади судді у зв'язку із закінченням строку
повноважень або за власним бажанням, за умови наявності у них
стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання
щомісячного довічного грошового утримання. Суддям, яким не
присвоєно кваліфікаційні класи, розмір щомісячного довічного
грошового утримання обчислюється з урахуванням посадового окладу
судді, який працює на відповідній посаді в даний час, премії,
надбавки за вислугу років та інших надбавок".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 19 березня 1996 року
N 92/96-ВРвгору