Документ 894-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2007 р. N 894
Київ
Про внесення змін у додаток 2 до
постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40,
ст. 2544; 2006 р., N 8, ст. 432) зміни, що додаються.
2. Установити, що у разі зменшення розміру заробітної плати
(без урахування премій) працівнику виплачується різниця між тим,
що діє, та новим розміром заробітної плати.
3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту привести за
погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і
Міністерством фінансів власні нормативно-правові акти з питань
оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та
організацій фізичної культури і спорту у відповідність із цією
постановою.
4. Умови оплати праці, визначені цією постановою,
застосовуються з 16 липня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 894
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п )

1. У розділі VI:
1) у підрозділі "Керівні працівники":
у позиції "Державний тренер" цифри "13-15" замінити цифрами
"17-20";
позицію
"Головний, провідний, старший тренер, 10-14"
начальник команди
замінити такими позиціями:
"Головний тренер 15-18
Провідний, старший тренер, 12-16";
начальник команди
у позиції "Директор фізкультурно-спортивної споруди,
спортивної бази, спортивного клубу та клубу службового
собаківництва; головний інженер, начальник рятувальної служби"
слова "начальник рятувальної служби" виключити;
у позиції "Начальники структурних підрозділів, головні
фахівці, начальник рятувальної станції" слова "начальник
рятувальної станції" виключити;
2) у підрозділі "Фахівці":
позицію
"Спортсмен-інструктор, тренер штатної команди 7-14"
замінити такими позиціями:
"Спортсмен-інструктор 11-16
Тренер штатної команди 11-15".
2. Доповнити підрозділ "1. Керівні працівники" розділу XXI
такими позиціями:
"Начальник рятувальної служби 8-12
Начальник рятувальної станції 8-11".вгору