Документ 894-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.02.2012, підстава - 4336-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 4336-VI ( 4336-17 ) від 13.01.2012, ВВР, 2012, N 43, ст.551 }
Про внесення зміни до Переліку державних
підприємств та організацій агропромислового
комплексу, приватизація майна яких здійснюється
за погодженням з Кабінетом Міністрів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.353 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці п'ятому Переліку державних підприємств та
організацій агропромислового комплексу, приватизація майна яких
здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України,
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 10 липня 1996
року "Про порядок введення в дію Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 291/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст. 189; із
змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 27 грудня
1996 року N 661/96-ВР), слова "сортовипробувальні станції та
дільниці" виключити.
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 9 липня 1999 року
N 894-XIVвгору