Про посилення відповідальності за порушення правил торгівлі та спекуляцію
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 07.03.19908918-XI
Документ 8918-XI, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про посилення відповідальності за порушення
правил торгівлі та спекуляцію

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 12, ст. 194 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 )

Враховуючи пропозиції громадян і громадських організацій про
посилення боротьби з порушеннями правил торгівлі та спекуляцією,
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415,
N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст.
539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453,
454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33,
ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236,
N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60) такі зміни і
доповнення:
1. Статті 155, 156, 157, 160 і 160-2 викласти в такій
редакції:
"С т а т т я 155. Порушення правил торгівлі працівниками
торгівлі або громадського харчування

Порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі або
громадського харчування правил торгівлі - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до
ста карбованців.
Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень
підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, а
так само приховування товарів від покупців працівниками
підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування,
які не є службовими особами, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до
п'ятисот карбованців.
Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі
ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до
однієї тисячі карбованців.
С т а т т я 156. Порушення правил торгівлі спиртними
напоями
Порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі або
громадського харчування правил торгівлі горілкою та іншими
спиртними напоями - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до
двохсот карбованців.
С т а т т я 157. Дрібна спекуляція
Дрібна спекуляція, тобто скуповування і перепродаж з метою
наживи у невеликих розмірах товарів або інших цінностей, якщо
розмір наживи не перевищує ста карбованців, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до
трьохсот карбованців з конфіскацією предметів спекуляції.
Дрібна спекуляція, вчинена особою, яку протягом року було
піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене в
частині першій цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від трьохсот до
однієї тисячі карбованців з конфіскацією предметів спекуляції або
виправні роботи на строк від одного до двох місяців з
відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією
предметів спекуляції".
"С т а т т я 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях
Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах,
під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях, а також на
автомобільних шляхах, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до
п'ятдесяти карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або без
такої.
Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими
товарами - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до
двохсот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі".
"С т а т т я 160-2. Незаконний продаж товарів або інших
предметів
Незаконний продаж громадянами товарів або інших предметів, не
вироблених ними, за цінами, що перевищують діючі державні
роздрібні ціни на ці товари або предмети, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот
карбованців з конфіскацією предметів торгівлі.
Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене в частині
першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до
п'ятисот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або
виправні роботи на строк від одного до двох місяців з
відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією
предметів торгівлі".
2. У статті 27:
частину другу викласти в такій редакції:
"При необхідності підвищення відповідальності за окремі види
адміністративних правопорушень законодавчими актами Союзу РСР і
Української РСР може бути встановлено більш високі розміри
штрафів";
частину третю виключити.
3. У частині першій статті 218 цифри "158 - 160-1" замінити
цифрами "158, 159, 160-1".
4. Статтю 221 після цифр "157" доповнити цифрами "160".
5. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "дрібної
спекуляції" доповнити словами "торгівлі з рук у невстановлених
місцях".
6. Частину третю статті 263 після слів "і демонстрацій"
доповнити словами "чи торгували з рук у невстановлених місцях".
7. Частину другу статті 268, частину другу статті 277,
частину першу статті 294, пункт перший статті 313 після цифр "157"
доповнити цифрами "160".
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
III. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни:
у частині першій статті 111 виключити цифри "155-3";
у частині другій статті 112 слово і цифри "статтями 156"
замінити словом і цифрами "статтями 155-3, 156".
IV. Цей Указ набирає чинності з моменту його опублікування в
газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 7 березня 1990 року
N 8918-XIвгору