Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2007859
Документ 859-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.06.2013, підстава - 389-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 червня 2007 р. N 859
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 728 ( 728-2008-п ) від 20.08.2008
N 98 ( 98-2011-п ) від 02.02.2011
N 389 ( 389-2013-п ) від 03.06.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. N 859
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити у пункті 6 Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637
( 637-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офіційний вісник
України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2003 р., N 48, ст. 2505; 2006 р.,
N 22, ст. 1609, N 48, ст. 3200):
абзац перший після слів "розвідувальних органах" словом
",Держспецзв'язку";
абзац третій після слів "Служби зовнішньої розвідки," словом
"Держспецзв'язку,";
2. Доповнити пункт 17 переліку професій та видів діяльності,
для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний
наркологічний огляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 листопада 1997 р. N 1238 ( 1238-97-п ) "Про
обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його
проведення" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53;
1998 р., N 34, ст. 1277; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 48, ст. 3200),
після слів "які вступають на службу" словами "до
Держспецзв'язку,".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 728
( 728-2008-п ) від 20.08.2008 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 98
( 98-2011-п ) від 02.02.2011 }

5. У пункті 2 Порядку формування та розподілу квот на
закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків у вівчарських
господарствах та відшкодування різниці між регульованими і діючими
цінами на них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 1999 р. N 2255 ( 2255-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 50, ст. 2451; 2003 р., N 37, ст. 1981;
2006 р., N 22, ст. 1609), слова "та МВС" замінити словами ", МВС
та Держспецзв'язку,".
6. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27 вересня 2000 р. N 1465 ( 1465-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 39, ст. 1656; 2006 р., N 22, ст. 1609):
Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних
психіатричних оглядів доповнити друге речення пункту 3 після слів
"законів України" словами ", та особи рядового і начальницького
складу Держспецзв'язку";
переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання
окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть
становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю
діяльність, або оточуючих доповнити примітку 3 після слів "які
поступають на службу" словами "до Держспецзв'язку,", а після слова
"наказів" - словами "Адміністрації Держспецзв'язку,".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 389
( 389-2013-п ) від 03.06.2013 }вгору