Про заходи щодо роз'яснення проекту Конституції України
Розпорядження Президента України від 06.04.199683/96-рп
Документ 83/96-рп, поточна редакція — Прийняття від 06.04.1996

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо роз'яснення проекту
Конституції України

З метою організації інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо
проекту нової Конституції України як найважливішого
політико-правового документа, що закладає підвалини незалежної
демократичної правової соціальної держави, залучення до його
обговорення широких верств громадськості та враховуючи рішення
Конституційної комісії від 18 березня 1996 року:
1. Утворити Групу з організації роз'яснення проекту
Конституції України та затвердити її персональний склад
(додається).
2. Покласти на Групу з організації роз'яснення проекту
Конституції України:
координацію діяльності міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій з питань організації роз'яснення проекту Конституції
України;
організацію науково-методичної та інформаційно-аналітичної
роботи, проведення заходів, пов'язаних із роз'ясненням змісту
проекту нової Конституції України;
сприяння участі у заходах, пов'язаних із обговоренням проекту
нової Конституції України, представників політичних партій,
громадських організацій, наукових установ;
сприяння широкому висвітленню у засобах масової інформації
основних положень проекту Конституції та всебічному аналізу
соціальних та політико-правових наслідків її прийняття.
3. Уряду Автономної Республіки Крим, головам обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
сформувати групи з організації роз'яснення проекту нової
Конституції України та створити необхідні умови для їх роботи.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 квітня 1996 року
N 83/96-рп
ДОДАТОК
до Розпорядження Президента України
від 6 квітня 1996 року N 83/96-рп
СКЛАД
Групи з організації роз'яснення проекту
Конституції України
ЄМЕЦЬ - віце-Прем'єр-міністр України з Олександр Іванович політико-правових питань,
Керівник Групи КИРИЛЕНКО - перший заступник голови Іван Григорович Дніпропетровської
облдержадміністрації,
народний депутат України (за
згодою) - заступник Керівника
Групи АМПІЛОГОВ - народний депутат України (за Володимир Федорович згодою) БЕЗСМЕРТНИЙ - народний депутат України (за Роман Петрович згодою) БУТКЕВИЧ - Голова Комісії Верховної Ради Володимир Григорович України з питань прав людини,
національних меншин і
міжнаціональних відносин (за
згодою) ГОЛОВАТИЙ - Міністр юстиції України Сергій Петрович КУЛИК - Голова Державного комітету Зіновій Володимирович телебачення і радіомовлення
України КУРАС - віце-Прем'єр-міністр України з Іван Федорович гуманітарних питань ОНУФРІЙЧУК - Міністр України у справах Михайло Якович преси та інформації ПИРОЖКОВ - директор Національного Сергій Іванович інституту стратегічних
досліджень ПІДПАЛОВ - заступник Глави Адміністрації Леонід Васильович Президента України СИВОКОНЬ - Керівник Управління з питань Станіслав Олександрович територій Адміністрації
Президента України ТАЦІЙ - Президент Академії правових Василь Якович наук України, ректор
Національної юридичної
академії ім. Ярослава Мудрого ТЕЛЕШУН - Керівник Управління з питань Сергій Олександрович внутрішньої політики
Адміністрації Президента
України ТОЛСТОУХОВ - заступник Міністра Кабінету Анатолій Володимирович Міністрів України ШАПОВАЛ - завідувач кафедри Київського Володимир Миколайович Національного університету ім.
Тараса Шевченка БІЛОУС - керівник Служби Артур Олександрович віце-Прем'єр-міністра України
з політико-правових питань,
секретар Групи

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору