Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Довідка від 14.05.1999821
Документ 821-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - 305-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 травня 1999 р. № 821
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 305 від 18.04.2012}

Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 539 від 11.06.2008
№ 868 від 19.09.2012}

{Щодо компенсації процесуальних витрат у разі зменшення обвинуваченому, потерпілому розміру належних до оплати витрат або звільнення зазначених осіб від їх оплати повністю або частково див. Постанову КМ № 1104 від 19.11.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

2. Міністерству юстиції та Міністерству фінансів привести власні нормативно-правові акти з питання оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави у відповідність із цією постановою.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

3. Міністерству фінансів під час підготовки проекту державного бюджету на наступні роки передбачати за наданими Міністерством юстиції розрахунками асигнування на оплату праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1991 р. № 315 "Про порядок оплати праці адвокатів по наданню юридичної допомоги у кримінальних справах".

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 1999 р. № 821

ПОРЯДОК
оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм оплати праці адвокатів з надання правової допомоги в кримінальних провадженнях, які здійснювали захист за призначенням слідчого, прокурора, слідчого судді (суду).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 11.06.2008; в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

Підставою для оплати праці адвокатів з надання правової допомоги громадянам в кримінальних провадженнях у таких випадках є постанова слідчого, прокурора, ухвала слідчого судді (суду) та оформлена ними довідка про участь адвоката у справі (додаток 1).

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

2. Копія відповідної постанови, ухвали та довідка про його участь у кримінальному провадженні подаються керівнику адвокатського об'єднання (адвокату, якщо він працює індивідуально), який складає довідку-розрахунок у трьох примірниках згідно з додатком 2.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Один примірник довідки-розрахунку керівник адвокатського об'єднання (адвокат) надсилає слідчому, прокурору чи слідчому судді (суду), який долучає його до кримінального провадження, другий використовується для проведення оплати, третій зберігається у справах адвокатського об'єднання (адвоката).

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

3. Оплата праці адвокатів здійснюється згідно з цим Порядком за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати за годину роботи адвоката під час здійснення кримінального провадження.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 539 від 11.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

5. Контроль за виконанням вироку суду в частині стягнення з винної особи витрат на оплату праці адвоката здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Кошти за надання правової допомоги перераховуються адвокатському об'єднанню (адвокату) Головним управлінням юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції протягом 10 днів після одержання від них документів, передбачених у цьому Порядку.Додаток 1
до Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. № 868)

ДОВІДКА
про участь адвоката в кримінальному провадженні
(видається один раз на місяць)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 11.06.2008; в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}


Додаток 2
до Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
про розмір коштів, що підлягають виплаті адвокату

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 539 від 11.06.2008, № 868 від 19.09.2012}вгору