Документ 784-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2019, підстава - 709-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 2006 р. N 784
Київ
{ Постанова втратила чинність в частині оплати праці на підставі
Постанови КМ N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про заходи щодо реалізації
Закону України "Про виконання рішень та
застосування практики Європейського
суду з прав людини"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 952 ( 952-2006-п ) від 10.07.2006
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007
N 7 ( 7-2009-п ) від 14.01.2009
N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009
N 245 ( 245-2011-п ) від 11.03.2011
N 431 ( 431-2014-п ) від 10.09.2014
N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016
N 669 ( 669-2017-п ) від 30.08.2017
N 709 ( 709-2019-п ) від 14.08.2019 }

{ У тексті Постанови слова "Урядовий уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини" в усіх відмінках замінено
словами "Уповноважений у справах Європейського суду з прав
людини" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 669
( 669-2017-п ) від 30.08.2017 }

Відповідно до Закону України "Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини"
( 3477-15 ) та Указу Президента України від 25 червня 2002 р.
N 581 ( 581/2002 ) "Про Порядок здійснення захисту прав та
інтересів України під час розгляду справ у закордонних
юрисдикційних органах" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Міністерство юстиції функції органу,
відповідального за забезпечення представництва України в
Європейському суді з прав людини, координації виконання його
рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про
хід виконання рішень Європейського суду з прав людини. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 709 ( 709-2019-п ) від
14.08.2019 }
2. Перейменувати посаду Уповноваженого у справах дотримання
Конвенції про захист прав і основних свобод людини ( 995_004 ) на
посаду Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
3. Установити, що:
представництво України в Європейському суді з прав людини,
координація виконання його рішень та інформування про хід
виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах, в
яких Україна є стороною, здійснюються Міністерством юстиції в
установленому порядку через Уповноваженого у справах Європейського
суду з прав людини; { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016; в
редакції Постанови КМ N 709 ( 709-2019-п ) від 14.08.2019 }
Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України
за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією Міністра
юстиції. { Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 669
( 669-2017-п ) від 30.08.2017 }
Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є
заступником Міністра юстиції. { Абзац пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 669 ( 669-2017-п ) від 30.08.2017 }
4. Затвердити Положення про Уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини, що додається.
5. Міністерству юстиції подавати щороку в березні Кабінетові
Міністрів України звіт про результати діяльності Уповноваженого у
справах Європейського суду з прав людини. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 709
( 709-2019-п ) від 14.08.2019 }
6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 245
( 245-2011-п ) від 11.03.2011 }

9. Центральним органам виконавчої влади протягом місяця
визначити посадових осіб з числа заступників керівника
відповідного органу для ефективного здійснення заходів щодо
забезпечення представництва України в Європейському суді з прав
людини та виконання його рішень і повідомити про це Уповноваженому
у справах Європейського суду з прав людини.
Запропонувати Верховному Суду, Державній аудиторській службі,
Національному агентству з питань запобігання корупції,
Національному банку, Службі безпеки, Генеральній прокуратурі,
Центральній виборчій комісії, Державній судовій адміністрації,
Національному антикорупційному бюро визначити посадових осіб з
числа заступників керівника відповідного органу для ефективного
здійснення заходів щодо забезпечення представництва України в
Європейському суді з прав людини та виконання його рішень. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 709 ( 709-2019-п ) від
14.08.2019 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

11. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пунктів 1 і 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених цією постановою, які набирають чинності
через два місяці після набрання чинності цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 784
ПОЛОЖЕННЯ
про Уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини
{ У тексті Положення слова "Комітету Міністрів Ради Європи"
замінено словами "Комітету міністрів Ради Європи", а слово
"регламент" в усіх відмінках - словом "Регламент" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
{ У назві та тексті Положення слова "Урядовий уповноважений у
справах Європейського суду з прав людини" в усіх відмінках
замінено словами "Уповноважений у справах Європейського суду
з прав людини" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 669 ( 669-2017-п ) від 30.08.2017 }

1. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є
посадовою особою Міністерства юстиції, на яку покладено
повноваження щодо здійснення представництва України в
Європейському суді з прав людини (далі - Суд) під час розгляду
справ про порушення Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 ) (далі - Конвенція), координації
виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів
Ради Європи про хід виконання рішень Суду. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016, N 669 ( 669-2017-п ) від
30.08.2017, N 709 ( 709-2019-п ) від 14.08.2019 }
2. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
(далі - Уповноважена особа) у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними
договорами України, Регламентом Суду та цим Положенням.
3. Уповноваженою особою призначається особа, яка є
громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в
галузі права не менш як три роки, володіє однією з офіційних мов
Ради Європи.
4. Основними завданнями Уповноваженої особи є:
1) здійснення представництва України в Суді під час
розгляду справ про порушення нею Конвенції ( 995_004 ), справ за
заявами України стосовно порушення Конвенції іншими Договірними
Сторонами, а також як третьої сторони під час розгляду справ за
заявами громадян України або юридичних осіб - резидентів України
проти інших Договірних Сторін; { Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 431 ( 431-2014-п )
від 10.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 709
( 709-2019-п ) від 14.08.2019 }
2) координація роботи, пов'язаної з підготовкою матеріалів
для розгляду справ у Суді та виконанням його рішень, співпраця з
цією метою з іншими державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями; { Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
3) підготовка і внесення на розгляд Суду необхідних
матеріалів, участь у слуханні справ, які ним розглядаються;
4) інформування Комітету міністрів Ради Європи в
установленому ним порядку про хід виконання Україною рішень Суду у
справах, в яких Україна є стороною; { Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 157 ( 157-2016-п )
від 24.02.2016 }
5) аналіз обставин, що призвели до порушення Конвенції
( 995_004 ), та розроблення пропозиції щодо здійснення заходів,
спрямованих на усунення недоліків системного характеру,
констатованих у рішеннях Суду; { Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 709 ( 709-2019-п )
від 14.08.2019 }
6) організація роботи із створення необхідних умов для
проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції
( 995_004 ) та вжиття заходів відповідно до Регламенту Суду;
7) подання необхідної інформації уповноваженим особам, які
проводять перевірку дотримання Конвенції ( 995_004 ).
5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї
завдань:
1) вивчає факти та обставини справи про порушення Конвенції
( 995_004 ) відповідно до запитів Суду;
2) відповідає в установленому порядку на запити Суду, надає
докази, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження, а
також іншу інформацію у справах про порушення Конвенції
( 995_004 );
3) надсилає до державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій запити стосовно
надання матеріалів та інформації у справах про порушення
Конвенції;
4) координує роботу з підготовки пропозицій з
організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із
здійсненням представництва України в Суді та виконанням його
рішень;
5) визначає заходи, необхідні для створення умов для
проведення Судом розслідування у справах про порушення Конвенції
( 995_004 );
6) визначає порядок вжиття заходів відповідно до Регламенту
Суду;
7) виступає доповідачем під час розгляду в Суді справ щодо
порушення Конвенції ( 995_004 ) та/або організовує залучення з
цією метою представників відповідних державних органів, юридичних
радників, зокрема іноземних;
8) вживає заходів на виконання вказівок, наданих Судом
відповідно до правила 39 Регламенту Суду ( 980_067 );
9) координує виконання рішень Суду;
10) на умовах, визначених міжвідомчою робочою групою,
надсилає до Суду пропозиції щодо дружнього врегулювання спору або
односторонню декларацію;
11) готує і подає Комітету міністрів Ради Європи в
установленому ним порядку інформацію та звіти про хід виконання
рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною;
12) подає Мін’юсту пропозиції щодо методики проведення
експертизи проектів законів та підзаконних актів, а також актів
законодавства на відповідність Конвенції ( 995_004 ) та практиці
Суду;
13) розробляє пропозиції до навчальних програм з вивчення
Конвенції та практики Суду;
14) подає державним органам та органам місцевого
самоврядування пропозиції щодо можливих шляхів запобігання
порушенням прав людини в Україні;
15) вживає за необхідності заходів для залучення в
установленому порядку представників державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а
також юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів,
зокрема іноземних, для здійснення представництва України в
Європейському суді з прав людини та координації виконання його
рішень;
16) виконує за дорученням Міністра юстиції інші функції. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 709 ( 709-2019-п ) від
14.08.2019 }
6. Уповноважена особа має право:
1) звертатися із запитами до державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та
отримувати від них необхідні матеріали та інформацію; { Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
2) ініціювати утворення експертних та робочих груп, залучення
спеціалістів, науковців та юридичних радників, примирювачів,
фахівців, експертів, у тому числі іноземних, до вирішення питань,
що належать до його компетенції; { Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 157 ( 157-2016-п )
від 24.02.2016 }
3) звертатися до державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій із запитами
щодо надання матеріалів та інформації, необхідних для забезпечення
представництва України в Суді, координації виконання його рішень
та інформування Комітету міністрів Ради Європи, а також щодо
створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у
справі про порушення Конвенції ( 995_004 ) та вжиття заходів
відповідно до його Регламенту ( 980_067 ). { Підпункт 3 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 709 ( 709-2019-п )
від 14.08.2019 }

{ Пункт 6-1 виключено на підставі Постанови КМ N 245
( 245-2011-п ) від 11.03.2011 }

7. Діяльність Уповноваженого забезпечує Секретаріат
Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який
утворюється у складі центрального апарату Мін'юсту з правами
департаменту. У разі відсутності Уповноваженої особи її обов'язки
виконує керівник Секретаріату. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 7
( 7-2009-п ) від 14.01.2009, N 245 ( 245-2011-п ) від 11.03.2011 }
8. Діяльність Уповноваженої особи на регіональному рівні
забезпечують представники Уповноваженої особи, що працюють у
складі головних територіальних управлінь юстиції Міністерства
юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі та очолюють регіональні відділення Секретаріату
Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 157 ( 157-2016-п ) від
24.02.2016 }
9. Діяльності Уповноваженої особи, пов'язаній з роботою у
Суді, а також з інформуванням Комітету міністрів Ради Європи про
хід виконання рішень Суду, сприяє МЗС через Постійне
представництво України при Раді Європи. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 245 ( 245-2011-п ) від
11.03.2011 }
10. Уповноважена особа має бланк з найменуванням своєї
посади.
11. Забезпечення представництва Уповноваженої особи в Суді,
витрати на яке не компенсуються Радою Європи, здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України в установленому
законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 784
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 р. N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28;
1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42,
ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27,
ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657):
1) в абзаці третьому пункту 2 постанови слова "Конституцією
України" замінити словами "Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
( 995_004 ), практикою Європейського суду з прав людини";
2) у Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці другому пункту 1 слова "законодавству України"
замінити словами "законодавству України, Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод ( 995_004 ), практиці Європейського
суду з прав людини";
у підпункті "а" пункту 4 слова "законами України" замінити
словами "законами України, Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 ) відповідно до практики
Європейського суду з прав людини";
пункт 9 доповнити підпунктом "д" такого змісту:
"д) висновок Мін'юсту, Головного управління Мін'юсту в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції щодо відповідності
нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод ( 995_004 ) та практиці
Європейського суду з прав людини";
підпункт "б" пункту 13 після слів "чинного законодавства"
доповнити словами "та Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з
прав людини";
пункт 17 доповнити підпунктом "в-1" такого змісту:
"в-1) одержанням висновку Мін'юсту, Головного управління
Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції про невідповідність
нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 ) та практиці Європейського суду
з прав людини".

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 952
( 952-2006-п ) від 10.07.2006 }

4. У Порядку забезпечення представництва України під час
розгляду справ у Європейському суді з прав людини, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 553
( 553-2004-п ) "Про організаційні заходи, пов'язані із
забезпеченням представництва України під час розгляду справ у
Європейському суді з прав людини" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 17, ст. 1183):
1) у пункті 1 слова "Конвенції про захист прав і основних
свобод людини" замінити словами "Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод" ( 995_004 );
2) у пункті 2 слова "уповноваженого у справах дотримання
Конвенції про захист прав і основних свобод людини ( 995_004 )"
замінити словами "Урядового уповноваженого у справах Європейського
суду з прав людини";
3) у пункті 4 слова "регіональним відділенням Національного
бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних
свобод людини ( 995_004 )" замінити словами "представникам
Уповноваженої особи";
4) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. У разі надходження повідомлення із Суду про те, що ним
розглядається заява громадянина України або юридичної особи -
резидента України, подана проти іншої держави-учасниці Конвенції
( 995_004 ), Уповноважена особа доводить зазначену інформацію до
відома МЗС";
5) у тексті Порядку слово "уповноважений" в усіх відмінках
замінити словами "Уповноважена особа" у відповідному відмінку.
5. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) "Про оплату праці керівних
працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44, ст. 2772, N 50, ст. 3119;
2006 р., N 5, ст. 230, N 10, ст. 1083) у графі "Найменування
посади" слова "Уповноважений у справах дотримання Конвенції про
захист прав і основних свобод людини" ( 995_004 ) замінити словами
"Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав
людини".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 784
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1998 р.
N 557 ( 557-98-п ) "Про Уповноваженого у справах дотримання
Конвенції про захист прав і основних свобод людини" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 17, ст. 624).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р.
N 2257 ( 2257-99-п ) "Про внесення зміни до Положення про
Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і
основних свобод людини" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2453).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р.
N 1925 ( 1925-2000-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 1998 р. N 557" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 1-2, ст. 30).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р.
N 1653 ( 1653-2004-п ) "Про внесення зміни до пункту 8 Положення
про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав
і основних свобод людини" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 50, ст. 3280).
5. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України з питань оплати праці, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 2005 р. N 1184 ( 1184-2005-п )
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 50, ст. 3119).вгору