Документ 77-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2018, підстава - 841-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 січня 2007 р. № 77
Київ

Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 671 від 22.06.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 34 від 13.01.2010
№ 671 від 22.06.2011
№ 35 від 25.01.2012
№ 498 від 06.06.2012
№ 831 від 13.11.2013
№ 986 від 21.12.2016
№ 765 від 11.10.2017
№ 841 від 17.10.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 671 від 22.06.2011}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 986 від 21.12.2016}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. № 77

ПОРЯДОК
надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

{У назва і тексті Порядку після слів "придбання твердого палива" доповнено словами "і скрапленого газу" згідно з Постановою КМ № 671 від 22.06.2011}

1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам особам, які мають право на пільги за соціальною ознакою з придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, "Про освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про захист рослин", "Про охорону дитинства", "Про культуру", Основ законодавства України про охорону здоров'я (далі - особи).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 34 від 13.01.2010; в редакції Постанови КМ № 671 від 22.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 986 від 21.12.2016}

2. Особи, які мають право на відповідні пільги згідно з кількома законами, реалізують таке право за одним законом за їх вибором.

3. Норми забезпечення твердим паливом для опалення житла і скрапленим газом осіб затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями в межах бюджетних асигнувань, що передбачені на такі цілі, з урахуванням граничних показників вартості твердого палива і скрапленого газу, затверджених Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 671 від 22.06.2011}

4. Для призначення пільг з придбання твердого палива і скрапленого газу особи звертаються до управлінь праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - уповноважений орган) або до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад за зареєстрованим місцем проживання (або за фактичним місцем проживання, якщо особи перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за фактичним місцем проживання за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 5 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1311), з відповідною заявою, до якої додають довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 986 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 765 від 11.10.2017, № 841 від 17.10.2018 - застосовується з 1 жовтня 2018 року}

5. Уповноважені органи, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад щомісяця складають списки осіб (із зазначенням пільгових категорій) для призначення пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу (далі - список).

Список, підписаний сільським, селищним, міським головою (іншою уповноваженою особою) та завірений печаткою, щомісяця до 2 числа подається уповноваженому органу.

Уповноважений орган звіряє список з інформацією, внесеною до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 765 від 11.10.2017}

6. Звірений список затверджується керівником уповноваженого органу.

7. Затверджений список є підставою для формування платіжних відомостей на виплату коштів готівкою для придбання твердого палива і скрапленого газу або надання пільг з придбання твердого палива і скрапленого газу у натуральному вигляді.

Один примірник (копія) списку передається відповідному структурному підрозділу з питань субсидій для використання під час призначення житлових субсидій.

У разі надання пільг з придбання твердого палива і скрапленого газу у натуральному вигляді примірник (копія) списку передається постачальникам палива і скрапленого газу.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 671 від 22.06.2011}

8. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад щомісяця до 2 числа інформують уповноважені органи про зміни стосовно особи (реєстрація місця проживання, підключення житла до системи газо, тепло-, електропостачання для опалення, смерть).

Уповноважений орган протягом десяти днів з дати затвердження списку інформує особу про призначення (непризначення) пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 986 від 21.12.2016; в редакції Постанови КМ № 765 від 11.10.2017}

9. Уповноважені органи щомісяця до 5 числа наступного періоду подають дані про нараховані суми щодо наданих пільг з придбання твердого палива і скрапленого газу фінансовим органам районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва і Севастополя) рад.

10. Фінансові органи районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва і Севастополя) рад готують реєстри щодо наданих пільг з придбання твердого палива і скрапленого газу із зазначенням нарахованих сум і кредиторської заборгованості місцевих бюджетів та щомісяця до 7 числа наступного періоду подають їх Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій за формою, установленою Казначейством.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

11. Уповноважені органи після надходження коштів на їх рахунки, відкриті в територіальних управліннях Казначейства, готують відповідні виплатні документи (відомості) та у п'ятиденний строк здійснюють розрахунки згідно з нарахованими сумами щодо наданих пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

12. У разі прийняття місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішення про надання пільг з придбання твердого палива і скрапленого газу готівкою кошти виплачуються державними підприємствами поштового зв'язку або перераховуються на особовий рахунок пільговика в установі уповноваженого банку, про що зазначається у заяві.

У разі виплати особам коштів готівкою через державні підприємства зв'язку уповноважені органи перераховують кошти державним підприємствам зв'язку, які здійснюють грошові виплати за погодженими з цими органами графіками, та відшкодовують зазначеним підприємствам поштові витрати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

Грошові виплати через установи уповноважених банків здійснюються відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх особові рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803).

13. У разі смерті особи, включеної до затвердженого списку, зазначені у частині 5 статті 51 Бюджетного кодексу України члени сім'ї померлого, які проживали разом з ним, можуть отримати кошти готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо і скраплений газ у натуральному вигляді на підставі:

{Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ № 671 від 22.06.2011}

заяви одного з членів сім'ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

копії свідоцтва про смерть особи;

виданої в установленому порядку довідки про факт проживання членів сім'ї разом з особою.

14. У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району (міста) протягом бюджетного періоду особа подає довідку щодо придбання твердого палива і скрапленого газу на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

У разі зміни умов проживання особи (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані нею кошти готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо, скраплений газ не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються особі з наступного бюджетного періоду.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 671 від 22.06.2011}

У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу надаються виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу на дванадцять місяців.

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 671 від 22.06.2011}вгору