Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


Угода
між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації
про надання безповоротної фінансової допомоги
на Проект "Охорона здоров'я матерів і дітей
(неонатологія)"
( Угоду ратифіковано Законом N 69-XIV ( 69-14 )
від 24.07.98 )

Уряд України та Уряд Швейцарської Конфедерації відповідно до
дружніх відносин між двома країнами, прагнучи до зміцнення цих
відносин та плідної співпраці між двома країнами, з намірами
подальшого сприяння продовженню процесу реформ спрямованих на
демократію та ринкову економіку, і з метою зменшення соціальних
витрат щодо структурної перебудови погодились про таке:
Стаття 1
Визначення
Якщо в контексті цієї Угоди не передбачено інше, зазначені
терміни матимуть такі значення: а. "Уряд України" означає Кабінет Міністрів України; б. "Уряд Швейцарії" означає Уряд Швейцарської Конфедерації; в. "Допомога" означає допомогу, яка надаватиметься за цією
Угодою Урядом Швейцарії; г. "Сторони за Угодою" означають Уряд України, як одну із
Сторін, та Уряд Швейцарії, як другу з Сторін; д. "Компетентні органи" означають Міністерство охорони
здоров'я України та Федеральне відомство з зовнішньоекономічних
справ (FOFEA) Швейцарії.
Стаття 2
Цілі та сума допомоги
Уряд Швейцарії погоджується надати безповоротну допомогу на
суму до 6,7 млн. (шість мільйонів сімсот тисяч) швейцарських
франків Уряду України на реалізацію Проекту "Охорона здоров'я
матерів і дітей (неонатологія)" з метою покращання через
стабілізацію в цій сфері якості перинатального виходжування, і
через це, покращення статусу матерів та новонароджених на значній
території України.
Стаття З
Використання допомоги
Допомога надаватиметься для фінансування необхідних поставок
швейцарського обладнання та матеріалів, виконання програм навчання
та технічної допомоги працівникам охорони здоров'я України, а
також на надання швейцарськими консультантами підтримки в
керівництві Проектом, що викладено у Резюме за Проектом, що
додається.
Стаття 4
Умови щодо надання допомоги
4.1. Міністерство охорони здоров'я України вживає або дає
розпорядження щодо заходів, включаючи забезпечення спорудами,
послугами, площами, транспортними засобами та ін., що є необхідним
або відповідає цілям виконання Проекту. Так, зокрема, Міністерство
охорони здоров'я України зобов'язується за рахунок коштів органів
місцевого самоврядування забезпечити фінансування усіх витрат, що
братиме на себе Україна в контексті виконання Проекту, які за
розрахунками складатимуть на перший рік - не менш ніж 245 000
швейцарських франків, 200 000 швейцарських франків - на другий
рік, і на наступний восьмирічний період щорічно 315 000
швейцарських франків. 4.2. Для забезпечення фінансування усіх витрат, що братиме на
себе Україна в контексті виконання Проекту, Міністерство охорони
здоров'я України відкриває окремий рахунок Національного фонду
соціального захисту матерів і дітей "Україна-дітям" (Фонд),
створеного згідно Указу Президента України N 1104/96 від
20.11.1996 р. Органи місцевого самоврядування п'яти
адміністративних територій, які визначені в Проекті, перераховують
на цей рахунок кошти для забезпечення експлуатації та технічного
обслуговування отриманого обладнання. Необхідна сума коштів
вказана в параграфі 4.1. Ці кошти будуть перераховані в
національній валюті України за обмінним курсом Національного банку
України на перший робочий день по кожному року. Використання
коштів із зазначеного рахунка Фонду наглядатиметься Групою
реалізації Проекту (ГРП), Наглядовою радою Фонду та Міністерством
охорони здоров'я України, які також надаватимуть Уряду Швейцарії
річні звіти відносно наявності коштів у Фонді та їх відповідного
використання протягом п'яти наступних років. 4.3. Міністерство охорони здоров'я України повинно
безкоштовно провести реєстрацію обладнання у двотижневий термін
після надання постачальником документів, таких як сертифікат
якості, інструкції по експлуатації, технічні умови, ліцензії. 4.4. Поставлене обладнання становитиме власність Міністерства
охорони здоров'я України, яке воно передасть в розпорядження
медичним установам, що були відібрані за Проектом, з гарантуванням
його використання в належних цілях та в місцях, куди має бути
забезпечено нормальний доступ персоналу, який його обслуговує.
Будь-яка передача або будь-яке інше використання обладнання мають
бути погоджені між Компетентними органами. 4.5. Уряд України видаватиме безкоштовно в'їзні та виїзні
візи без будь-яких затримок для консультантів з Швейцарії, які
провадитимуть роботу в рамках впровадження Проекту. 4.6. Міністерство охорони здоров'я України визначиться щодо
відповідних працівників, що здійснюватимуть роботу з обладнанням
(інженерів, а також лікарів та середнього медичного персоналу для
проведення програм навчання в Україні). Щодо програм навчання, які
буде організовано за межами України, необхідно, щоб в основному
визначені кандидатури відповідали за лікувальний процес в тих
установах, куди буде поставлено обладнання. Крім цього, визначені
кандидатури повинні мати відповідні мовні навички для проходження
програми навчання за межами України. Група реалізації Проекту
(ГРП) прийматиме рішення щодо відбору персоналу.
Стаття 5
Податкові застереження
5.1. Кошти, які буде надано згідно з Проектом (як Україною,
так і Швейцарією) не повинні спрямовуватись на сплату податків,
мита, зборів, відрахувань у бюджетні та позабюджетні фонди,
визначені чинним законодавством України. З цією метою надаються
пільги таким чином: 5.1.1. Усе обладнання, майно та матеріали, які надаються та
використовуються в рамках допомоги від Швейцарії, в тому числі
технологічне обладнання, необхідне для тестування та настроювання
медичного обладнання, що поставляється згідно з Проектом, повинні
імпортуватися, реекспортуватися та використовуватися із
звільненням від будь-яких зборів, мит, податків, що справляються
при перетинанні митного кордону України. Такі звільнення стають
чинними при перетинанні митного кордону України. Перехід права
власності до Міністерства охорони здоров'я України та/або медичних
установ, що були відібрані за Проектом, не призводить до
оподаткування вищезазначеними податками та зборами і податком на
прибуток. 5.1.2. Усі роботи, послуги та обладнання, яке закуповується
за Проектом в Україні, звільняються від податку на додану
вартість (ПДВ). 5.1.3. Консультанти з Швейцарії мають бути звільнені від
сплати мита, зборів та інших податків, що діють за законодавством
в Україні та застосовуються до предметів особистого користування
та обладнання, необхідних для впровадження Проекту (за умови їх
зворотного вивезення), і доходів консультантів, в тому числі від
нарахувань на фонд оплати праці.
Стаття 6
Впровадження Проекту
6.1. Від Уряду України відповідальним органом за загальне
впровадження Проекту виступатиме Міністерство охорони здоров'я
України. 6.2. Безпосередня відповідальність за впровадження Проекту
покладатиметься на ГРП, яка складатиметься з начальника управління
охорони материнства і дитинства, який виступатиме в ролі її
голови, головного неонатолога Міністерства охорони здоров'я
України та Головного консультанта від Швейцарії. 6.3. Компетентні органи погоджуються, що Міжнародний центр
підтримки охорони здоров'я при Швейцарському тропічному інституті
виступатиме в ролі Головного консультанта від Швейцарії по
організації програм навчання та з питань технічної допомоги і
надаватиме підтримку по менеджменту за Проектом (нагляд,
координація та спільне впровадження). 6.4. ГРП забезпечуватиме відповідну координацію роботи за
Проектом, відповідну підтримку щодо організаційних заходів та
транспорту на час поставки обладнання. Вона також має призначити
осіб, які відповідатимуть за Проект у кожному регіоні, а також
призначити компетентних спеціалістів на місцях у 139 медичних
установах, де впроваджуватиметься Проект, і які відповідатимуть за
правильність монтажу/установки обладнання та необхідні для цього
заходи. 6.5. Члени ГРП зобов'язуються завжди діяти у дусі співпраці
та вирішувати питання через досягнення домовленості. У випадку
неможливості такої домовленості, питання, через які виникла
неузгодженість, передаватимуться до Компетентних органів.
Стаття 7
Процедури за контрактом
7.1. На швейцарське обладнання, що поставлятиметься
(відповідно до Резюме за Проектом, що додається), Головний
консультант від Швейцарії при проведенні консультацій з ГРП
підготує тендерну документацію, забезпечить запрошення до тендера,
проведе їх оцінку (за умови торгів), підготує проекти контрактної
документації, яка має бути укладена між постачальниками з
Швейцарії та Міністерством охорони здоров'я України та подана до
FOFEA для ухвалення перед підписанням. За цими контрактами буде
обумовлено, що поставки за ними здійснюватимуться за рахунок
коштів, що надаватимуться в рамках допомоги від Уряду Швейцарії за
цією Угодою. Виплати коштів з метою оплати здійснюватимуться
безпосередньо FOFEA за поданням ГРП платіжного ордера відповідно
до умов контракту. 7.2. Програма навчання для лікарів та середнього медичного
персоналу в залежності від можливого місця реалізації програми та
мовних навичок буде організована у Швейцарії і, можливо, у Польщі.
Програму навчання буде організовано Головним консультантом, який
укладатиме необхідні договори. 7.3. Щодо технічної допомоги в Україні, то її буде надано
іншими консультантами від Швейцарії (подається в Резюме за
Проектом, що додається). Головний консультант після проведення
офіційних консультацій з ГРП проведе відбір швейцарських
консультантів на основі стандартних положень Швейцарського
компетентного органу відповідно до призначення консультантів.
Контракти будуть безпосередньо укладені Головним консультантом від
Швейцарії та подаватимуться в FOFEA для ухвалення. За ними буде
обумовлюватися, що послуги, які забезпечуватимуться за
контрактами, фінансуватимуться за рахунок коштів допомоги від
Уряду Швейцарії за цією Угодою. Виплати здійснюватимуться Головним
консультантом від Швейцарії на підставі звіту за результатами
роботи, який має бути відповідно ухвалений ГРП. 7.4. На послуги, що надаватимуться Головним консультантом,
буде укладено окремий контракт між Швейцарським тропічним
інститутом та Міністерством охорони здоров'я України з детальним
визначенням обсягів роботи. У ньому буде обумовлено, що послуги за
контрактом фінансуватимуться за рахунок коштів допомоги, що
надається від Уряду Швейцарії за цією Угодою. Виплати Головному
консультанту здійснюватимуться безпосередньо FOFEA на підставі
платіжних ордерів, відповідним чином ухвалених ГРП.
Стаття 8
Супроводження допомоги
8.1. Сторони за Угодою будуть тісно співпрацювати для
забезпечення виконання загальних цілей в рамках допомоги. У разі
виникнення необхідності, Сторони за Угодою на пропозицію будь-якої
з них: - обмінюватимуться поглядами щодо виконання ними відповідних
обов'язків за цією Угодою, забезпечення допомоги та діяльності, що
фінансується за рахунок коштів допомоги; - надавати другій Стороні за Угодою усю інформацію на яку
буде обгрунтований запит, щодо допомоги та заходів, фінансування
яких здійснюється за кошти допомоги. 8.2. Сторони за Угодою своєчасно інформують одна одну про
умови, що виникають, та загрозу, що може виникнути та впливати на
досягнення цілей, які мають бути вирішені за кошти допомоги або на
виконання кожною з Сторін своїх зобов'язань за Угодою. 8.3. Міністерство охорони здоров'я України має вести
інвентарний облік товарів та послуг, що фінансуються за рахунок
коштів допомоги, з наданням інформації щодо їх використання та
отримувачів. 8.4. ГРП має подавати до Компетентних органів проміжний звіт
та остаточний звіт щодо виконання Проекту та досягнення цілей за
Проектом. 8.5. Хід виконання Проекту та результати, досягнуті за
рахунок коштів допомоги від Уряду Швейцарії, також підлягатимуть
час від часу моніторинговому аналізу місій офіційних представників
від Компетентного органу та/або консультантів, призначених Урядом
Швейцарії. 8.6. Міністерство охорони здоров'я України забезпечуватиме
належним чином повну інформацію, а в разі необхідності і
залучатиме до роботи інші, причетні до Проекту, органи центральної
виконавчої влади.
Стаття 9
Призупинення, припинення дії Угоди
9.1. У разі невиконання Урядом України будь-яких зобов'язань
або обов'язків за цією Угодою, як наприклад, невчасне за значним
строком фінансування витрат за Проектом, які забезпечує Українська
Сторона, Уряд Швейцарії може призупинити в цілому або частково
надання допомоги письмовим повідомленням. 9.2. Якщо причину, що призвела до призупинення, не усунено
упродовж періоду часу, що перевищує 90 днів від дати отримання
письмового повідомлення, Уряд Швейцарії може припинити дію цієї
Угоди без будь-якої подальшої відстрочки.
Стаття 10
Вирішення спорів
10.1. Спори, що виникають щодо тлумачення та застосування
положень цієї Угоди і не можуть буди позитивно вирішені шляхом
дипломатичних переговорів упродовж 3-місячного строку, за
пропозицією будь-якої з Сторін за Угодою подаватимуться на розгляд
арбітражного суду, який складатиметься з трьох членів. Кожна з
Сторін призначатиме одного з арбітрів, два визначені арбітри
призначатимуть третього арбітра як головуючого, який має бути
представником третьої держави. 10.2. Якщо будь-яка з Сторін за Угодою не визначилась з
арбітром і не відповіла діями на пропозиції іншої Сторони
визначитися щодо його призначення у місячний термін, арбітра буде
призначено Президентом міжнародного суду за пропозицією Сторони за
Угодою. 10.3. У разі, коли арбітри не в змозі прийти до рішення щодо
третього арбітра (головуючого) у 2-місячний термін після їх
призначення, головуючий призначається Президентом міжнародного
суду за пропозицією будь-якої з Сторін за Угодою. 10.4. У разі, коли за положеннями 10.2 та 10.3 у Президента
міжнародного суду виникає перешкода щодо виконання вищезазначених
дій або він є представником держави, яка виступає однією з Сторін
за Угодою, призначення здійснюється Віце-президентом; у разі, коли
і для нього виникають перешкоди або якщо він є представником
держави, яка виступає однією з Сторін за Угодою, призначення
здійснюється наступним за рангом суддею Міжнародного суду, який не
повинен бути представником держави, яка є однією з Сторін за
Угодою. 10.5. 3 урахуванням інших положень, здійснюваних Сторонами за
Угодою, суд має визначитися щодо своєї процедури. 10.6. Рішення суду є обов'язковим для виконання кожною зі
Сторін за Угодою.
Стаття 11
Уповноважені владні органи
Компетентними органами, відповідальними за виконання положень
Угоди, виступатиме:
Від України: Міністерство охорони здоров'я України вул. Грушевського, 7 252021 Київ тел: 380 44 226 20 86 тел/факс: 380 44 293 14 33
Від Швейцарії: Федеральне відомство з зовнішньоекономічних справ Effingerstr, 1 3003 Bern тел: 41 31 324 08 05 факс: 41 31 324 09 65 тел: 41 31 324 08 05 факс: 41 31 324 09 65
Стаття 12
Додатки та зміни до Угоди
12.1. Резюме за Проектом, що додається, є невід'ємною
частиною цієї Угоди. 12.2. Зміни до цієї Угоди набуватимуть чинності після обміну
дипломатичними повідомленнями між Сторонами за Угодою.
Стаття 1З
Набуття чинності та завершення
Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття Угодою чинності, і діятиме до З1
грудня 2000 р. Дія Угоди може бути продовжена за письмовою згодою
Сторін. Тимчасово ця Угода набуває чинності від дати підписання з
урахуванням внутрішніх нормативних актів Сторін.
Вчинено в м.Києві 13 жовтня 1997 р. у двох оригінальних
примірниках українською і англійською мовами, причому обидва
тексти є автентичні. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень даної Угоди текст англійською мовою має
переважну силу.
За Уряд України За Уряд Швейцарії