Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Акт, Форма типового документа від 19.09.2018756
Документ 756-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.10.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 р. № 756
Київ

Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 756

ПОРЯДОК
затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки

1. Цей Порядок визначає процедуру та випадки затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки.

2. Терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про охорону прав на сорти рослин” та “Про насіння і садивний матеріал”.

3. Зразки посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки можуть бути затребувані у таких випадках:

з метою проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність і зберігання у разі відсутності звернення заявника про врахування результатів експертизи, проведеної компетентним органом будь-якої іншої держави-учасниці, які надаються за визначеною процедурою;

у разі отримання Мінагрополітики відповідного запиту Організації економічного співробітництва та розвитку щодо Схем сортової сертифікації, до яких приєдналася Україна;

відповідно до рішення суду.

4. За зверненням заявника Мінагрополітики зараховує результати експертизи батьківських компонентів, проведеної компетентним органом будь-якої іншої держави-учасниці. У разі врахування результатів експертизи, проведеної компетентним органом будь-якої іншої держави-учасниці, заявник надає зразок виключно для зберігання.

5. У випадку, коли батьківський компонент (лінія, гібрид) входить до складу декількох гібридів одного заявника, затребування зразків насіння цього батьківського компонента для кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність здійснюється один раз під час першої подачі для експертизи цього компонента в Україні.

6. Затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів здійснює Мінагрополітики.

Перелік ботанічних таксонів, у межах якого здійснюється затребування дослідних зразків батьківських компонентів об’єкта заявки, кількість зразка встановлені Правилами складання та подання заявки на сорт рослин, затвердженими наказом Мінагрополітики від 28 лютого 2018 р. № 110.

7. Для здійснення затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки Мінагрополітики надсилає документальне підтвердження, що ці зразки ввозяться для проведення державної науково-технічної експертизи заявки, у якому зазначається місце та строки поставки зразка.

8. Перед затребуванням дослідного зразка батьківських компонентів об’єкта заявки проводиться перевірка наявності відповідних зразків на зберіганні.

За умови відсутності дослідного зразка батьківських компонентів Мінагрополітики готує затребування.

9. Отримання зразків батьківських компонентів об’єкта заявки оформляється шляхом складення акта приймання-передачі у двох примірниках за формою згідно з додатком 1.

10. Акт реєструють у відповідному журналі, який ведеться у паперовому та електронному вигляді.

11. Заявник забезпечує достовірність відомостей та відповідність документів, наданих у визначених супровідних документах до зразка батьківського компонента.

Зразок має супроводжуватися етикеткою дослідного зразка, копією акта приймання-передачі зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки.

12. Мінагрополітики забезпечує належне зберігання зразків батьківських компонентів об’єкта заявки протягом строку дії майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, майнового права інтелектуальної власності на поширення.

13. Заявнику протягом 14 робочих днів з дня отримання вимоги готується та надсилається інформація про всі дії, які відбуваються із зразками батьківських компонентів під час зберігання.

14. Мінагрополітики забезпечує облік та відображення відомостей про зразки батьківських компонентів об’єкта заявки в електронному та паперовому вигляді.

Відомості обліковуються та відображаються в електронному та паперовому вигляді.

15. Для тих ботанічних таксонів, для яких відсутні умови, які б забезпечували зберігання офіційних зразків як біологічних об’єктів, Мінагрополітики може зобов’язати володільця патенту зберігати офіційний зразок об’єкта заявки протягом строку дії майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

16. Протягом трьох місяців після припинення строку дії майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин Мінагрополітики забезпечує утилізацію отриманих зразків батьківських компонентів об’єкта заявки. Відомості про утилізацію зразків обліковуються у відповідному журналі, який ведеться в паперовому та електронному вигляді.

17. Утилізація зразків батьківських компонентів об’єкта заявки на сорт рослин здійснюється в присутності заявника із складенням відповідного акта за формою згідно з додатком 2. За наявності письмового погодження заявника утилізацію може бути проведено без його присутності.Додаток 1
до Порядку

АКТ
приймання-передачі зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки


Додаток 2
до Порядку

АКТ
про утилізацію зразка посадкового матеріалу батьківського компонента об’єкта заявкивгору