Документ 754-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.09.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 р. № 754
Київ

Про внесення змін до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 719 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 80, ст. 2448; 2018 р., № 55, ст. 1918), зміни, що додаються.

2. Установити, що:

реалізація активів, щодо яких на день набрання чинності цією постановою здійснюються заходи з підготовки до проведення електронних торгів, продовжується до закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);

електронні торги щодо переданих на реалізацію до набрання чинності цією постановою активів, які проводяться після набрання нею чинності, незалежно від їх черговості вважаються першими електронними торгами.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 754

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах

1. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“Строк дії звіту про оцінку становить не більш як шість місяців з дати її проведення, якщо інше не встановлено законодавством.”.

2. Пункт 11 викласти у такій редакції:

“11. Національне агентство має право у будь-який час припинити електронні торги та зняти актив з реалізації у разі припинення дії визначеної законом підстави для реалізації активу або виявлення обставин, що перешкоджають реалізації активу відповідно до цього Порядку. У разі припинення електронних торгів та зняття активу з реалізації електронні торги визнаються такими, що не відбулися.

У разі коли дія підстав (обставин), що спричинили припинення електронних торгів та зняття активу з реалізації, припиняється, зазначений актив передається Національним агентством для реалізації на перших електронних торгах відповідно до пункту 12 цього Порядку.”.

3. Абзац перший пункту 12 після слів “організації реалізації активів” доповнити словами “на перших, повторних електронних торгах”.

4. В абзаці першому пункту 14 слова “згідно з цим Порядком” виключити.

5. Пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

“Стартова ціна лота на перших електронних торгах, які проводяться відповідно до пункту 11 цього Порядку, дорівнює ринковій вартості активу, який становить відповідний лот, за останнім діючим звітом про оцінку.”.

6. Абзац другий пункту 17 після слів “п’ятнадцяти робочих днів” доповнити словами “з дня, що настає за днем отримання організатором звіту про оцінку,”.вгору