Документ 740-2009-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.02.2012, підстава - 35-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 1 липня 2009 р. N 740-р
Київ
Про затвердження плану заходів
з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб,
які відбували покарання у виді позбавлення волі
на певний строк, до 2015 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції соціальної
адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на
певний строк, до 2015 року, що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану
заходів у межах відповідних видатків, передбачених у державному
бюджеті.
3. МВС, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, МОЗ,
Державній пенітенціарній службі, Державній податковій службі,
Держкомтелерадіо, Академії педагогічних наук, Академії правових
наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надсилати
кожного півріччя до 5 числа наступного місяця Міністерству
соціальної політики інформацію про виконання затвердженого цим
розпорядженням плану заходів з наростаючим підсумком для
проведення моніторингу та подання Кабінетові Міністрів України до
20 числа зазначеного періоду. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011, N 35 ( 35-2012-п ) від
25.01.2012 }
4. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 740-р
ПЛАН
заходів з реалізації Концепції
соціальної адаптації осіб,
які відбували покарання у виді позбавлення волі
на певний строк ( 1385-2008-р ), до 2015 року
{ У тексті Плану заходів у складі виконавців слова "Державний
департамент з питань виконання покарань" замінено словом
"ДПтС" згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від
20.10.2011 }

Удосконалення нормативно-правової та методичної бази
1. Розробити законопроект щодо внесення змін до Закону
України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у
виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк",
спрямований на удосконалення соціального супроводу та соціального
патронажу таких осіб, зокрема визначення основних завдань
учасників процесу соціальної адаптації та органу, що буде його
координувати.
Мінпраці, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади
за участю Академії правових наук,
громадських, релігійних, благодійних
організацій.
Перше півріччя 2010 року.
2. Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо
внесення змін до Положення про спостережні комісії, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. N 429,
з метою покращення їх діяльності.
Мін'юст, ДПтС, Мінсоцполітики,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації за участю Академії
правових наук, громадських,
релігійних, благодійних організацій.
2012 рік. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
3. Проводити аналіз законодавства іноземних держав щодо
надання послуг особам, які відбували покарання у виді позбавлення
волі на певний строк (далі - звільнені особи), за результатами
якого забезпечити вдосконалення моделі соціальної адаптації таких
осіб.
Мінсоцполітики, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації за участю
громадських, релігійних, благодійних
організацій.
Постійно. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
4. Розробити методичні рекомендації для персоналу
кримінально-виконавчої служби щодо організації роботи, спрямованої
на забезпечення соціальної адаптації осіб, засуджених до
позбавлення волі на певний строк (далі - засуджені особи), з метою
підготовки їх до звільнення.
ДПтС, Мін'юст за участю
Академії правових наук, Академії
педагогічних наук.
2010-2011 роки.
5. Розробити проект Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо профілактики наркоманії та
алкоголізму".
МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
МВС, інші заінтересовані центральні
органи виконавчої влади.
2011 рік.
6. Розробити механізм співпраці суб'єктів - надавачів
соціальних послуг звільненим особам.
Мінсоцполітики, ДПтС, МВС,
МОНмолодьспорт, МОЗ, ДПС,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
2011-2012 роки. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
Ресоціалізація засуджених осіб
7. Забезпечити:
підготовку засуджених осіб до звільнення з урахуванням їх
індивідуальних особливостей.
ДПтС, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно;
проведення серед осіб, які звільняються з місць позбавлення
волі, інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо їх прав і гарантій.
ДПтС, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно;
належний рівень медичного обслуговування засуджених осіб,
своєчасне виявлення в них і лікування захворювань, зокрема
туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.
ДПтС.
Постійно;
збереження під час проведення досудового слідства документів,
що посвідчують особу і підтверджують громадянство, та їх видачу
перед звільненням засудженим особам.
МВС, інші органи, що проводять
досудове слідство, ДПтС.
Постійно;
спеціалізовану підготовку персоналу установ виконання
покарань.
ДПтС, МОНмолодьспорт.
Постійно. { Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
8. Опрацювати питання щодо утворення при установах виконання
покарань комітетів родичів засуджених осіб з метою сприяння
адміністрації таких установ в організації виправного процесу та
створенні належних умов тримання засуджених.
ДПтС, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
2010-2012 роки.
9. Організувати загальноосвітнє і професійно-технічне
навчання засуджених осіб та їх залучення до суспільно корисної
діяльності з урахуванням потреб ринку праці.
ДПтС, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, МОНмолодьспорт,
Мінсоцполітики.
Постійно. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
10. Розглянути питання щодо введення до штату установ
виконання покарань соціальних працівників і соціальних педагогів з
визначенням їх функціональних обов'язків.
ДПтС.
2010 рік.
Соціальний супровід та соціальний патронаж
11. Оптимізувати мережу центрів соціальної адаптації
звільнених осіб, спеціальних гуртожитків, спеціальних
будинків-інтернатів, відділень при інтернатних установах і центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з урахуванням
фінансових можливостей місцевих бюджетів та регіональних потреб.
Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
12. Сприяти:
громадським, релігійним і благодійним організаціям у
провадженні діяльності, спрямованої на розв'язання проблем
звільнених осіб, а також вивченню та подальшому застосуванню
досвіду таких організацій.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, Мінсоцполітики.
Постійно;
працевлаштуванню звільнених осіб.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, Мінсоцполітики.
Постійно. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
13. Забезпечити медичне обслуговування звільнених осіб, що
хворі на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інші суспільно небезпечні
хвороби, у закладах охорони здоров'я, зокрема за направленням
центрів соціальної адаптації та інших установ, що надають
соціальні послуги звільненим особам.
МОЗ, Мінсоцполітики, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
14. Продовжити роботу з введення у навчальні плани вищих
навчальних закладів, що готують соціальних педагогів, соціальних
працівників та фахівців із соціальної роботи, спеціального курсу з
питань соціальної адаптації звільнених осіб.
МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики,
ДПтС.
2010-2015 роки. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
15. Проводити щороку засідання за круглим столом, наради з
метою координації зусиль місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, громадських, релігійних і
благодійних організацій у вирішенні питань соціальної адаптації
звільнених осіб.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади
за участю Академії правових наук,
громадських, релігійних, благодійних
організацій.
Постійно.
Запобігання злочинності
16. Забезпечити лікування звільнених осіб від алкогольної і
наркотичної залежності за направленням центрів соціальної
адаптації та інших установ, що надають соціальні послуги
звільненим особам, а також за зверненнями таких осіб.
МОЗ, Мінсоцполітики, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації за участю
громадських, релігійних, благодійних
організацій.
Постійно. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
17. Надавати соціальні послуги звільненим особам з
наркотичною залежністю, що пройшли лікування, а також звільненим
особам, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою
запобігання вживанню ними наркотичних засобів.
МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації за участю
громадських, релігійних, благодійних
організацій.
Постійно. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
18. Проводити рейди з метою виявлення звільнених осіб, що
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння
та порушують правила громадського порядку.
МВС, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно. { Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
19. Розвивати партнерські відносини з міжнародними
організаціями, які надають соціальні послуги звільненим особам.
Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації за участю
громадських, релігійних, благодійних
організацій.
Постійно. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
20. Забезпечити:
своєчасну видачу документів, які посвідчують особу та
підтверджують громадянство, особам, які звільняються з місць
позбавлення волі.
МВС, ДПтС.
Постійно;
присвоєння ідентифікаційного номера звільненим особам.
ДПС, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно. { Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
21. Залучати волонтерів до роботи з надання соціальних послуг
звільненим особам.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, Мінсоцполітики,
МОНмолодьспорт за участю
громадських, релігійних, благодійних
організацій.
Постійно. { Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
22. Активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед
громадськості, спрямовану на висвітлення кращих досягнень
засуджених осіб, зокрема у праці, творчості та навчанні, а також
творчих, мистецьких і культурних заходів, що проводяться в
установах виконання покарань.
ДПтС, Держкомтелерадіо,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
23. Сприяти розміщенню у засобах масової інформації
тематичних матеріалів щодо прав і гарантій засуджених осіб,
проблем соціальної адаптації звільнених осіб, діяльності центрів
соціальної адаптації та інших установ, що надають соціальні
послуги звільненим особам, спостережних комісій і прикладів
виправлення окремих осіб.
Держкомтелерадіо, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.вгору