Документ 727-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.03.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 22, ст.295 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 6 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425;
1996 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 22, ст. 106; 2005 р., N 4, ст. 98;
2006 р., N 14, ст. 116, N 33, ст. 281) доповнити пунктом 18 такого
змісту:
"18) особи, які у складі формувань народного ополчення брали
участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 березня 2007 року
N 727-V



вгору