Документ 715-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.08.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2019 р. № 715
Київ

Про затвердження Порядку взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України

Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 6 Закону України “Про прикордонний контроль” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України (додається).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 715

ПОРЯДОК
взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії Держприкордонслужби та Держекоінспекції в разі виявлення в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (далі - пункти пропуску) транспортних засобів та вантажів із перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання - перевищення показника потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання підконтрольного об’єкта;

2) інше майно - багаж, ручна поклажа та (або) будь-які предмети, речі, крім вантажу, що переміщуються через державний кордон транспортним засобом та (або) особою.

Інші терміни, що застосовуються в цьому Порядку, вживаються в значенні, наведеному в Законі України “Про прикордонний контроль” та інших актах законодавства.

3. У разі виявлення в пунктах пропуску транспортних засобів, вантажів та іншого майна з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання уповноважені службові особи Держприкордонслужби протягом 30 хвилин інформують найближчий територіальний орган Держекоінспекції.

Допустимий рівень іонізуючого випромінювання визначається відповідними нормативно-правовими актами.

Передача інформації, фіксація перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, уточнення дій уповноважених службових осіб Держприкордонслужби та державних інспекторів України з охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України.

Документи, які складаються під час взаємодії Держприкордонслужби та Держекоінспекції, оформлюються у двох примірниках, один з яких - для підрозділу охорони державного кордону, другий - для територіального органу Держекоінспекції.

4. Уповноважені службові особи Держприкордонслужби сприяють державним інспекторам України з охорони навколишнього природного середовища в отриманні необхідної інформації та документів від митних та інших контрольних органів і служб у пунктах пропуску.

5. Відповідний територіальний орган Держекоінспекції після отримання від уповноважених службових осіб Держприкордонслужби повідомлення про виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання забезпечує прибуття державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища у визначений пункт пропуску в мінімально можливий строк з моменту надходження такого повідомлення з метою проведення перевірки додержання вимог законодавства про радіаційну безпеку.

6. З метою проведення звіряння даних Адміністрація Держприкордонслужби та Держекоінспекція здійснюють щомісяця до 10 числа обмін інформаційно-аналітичними даними щодо виявлених випадків перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання в пунктах пропуску.вгору