Документ 690-2003-р, поточна редакція — Редакція від 28.11.2018, підстава - 921-2018-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 20 листопада 2003 р. N 690-р
Київ

Про вдосконалення механізму здійснення
контролю за міжнародними повітряними
перевезеннями товарів військового
призначення та подвійного використання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006
N 464 ( 464-2008-п ) від 14.05.2008
Розпорядженням КМ
N 921-р ( 921-2018-р ) від 28.11.2018 }

{ У тексті Розпорядження слова "Комітет з політики
військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України" в усіх відмінках
замінено словами "Міжвідомча комісія з політики
військово-технічного співробітництва та експортного
контролю" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 464 ( 464-2008-п ) від 14.05.2008 }
{ У тексті розпорядження слово "Мінтранс" в усіх відмінках
замінено словом "Державіаслужба" у відповідному відмінку
згідно з Розпорядженням КМ N 921-р ( 921-2018-р ) від
28.11.2018 }

1. Державіаслужбі:
а) затверджувати один раз на рік та надсилати до
Адміністрації Держприкордонслужби, ДФС, МЗС, СБУ, Служби
зовнішньої розвідки і Міжвідомчої комісії з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю:
{ Абзац перший підпункту "а" пункту 1 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006,
Розпорядженням КМ N 921-р ( 921-2018-р ) від 28.11.2018 }
списки екіпажів та переліки повітряних суден повітряних
перевізників, яким згідно із законодавством надані повноваження на
право здійснення експорту послуг з повітряних перевезень товарів
військового призначення;
переліки українських та іноземних повітряних перевізників,
які можуть бути залучені для супутньої доставки на регулярних
рейсах товарів військового призначення (за винятком озброєнь,
боєприпасів, вибухових, вогненебезпечних речовин та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю). Зазначені
переліки також надсилати Держекспортконтролю; { Абзац третій
підпункту "а" пункту 1 в редакції Розпорядження КМ N 921-р
( 921-2018-р ) від 28.11.2018 }
б) у разі внесення змін до зазначених списків та переліків
надсилати у двотижневий строк заінтересованим центральним органам
виконавчої влади відповідну інформацію;
в) один раз на квартал інформувати СБУ, Службу зовнішньої
розвідки, Держекспортконтроль і Міжвідомчу комісію з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю про
надані дозволи на виліт повітряних суден для здійснення
міжнародних перевезень товарів військового призначення та
подвійного використання; { Підпункт "в" пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006 }
г) рекомендувати повітряним перевізникам:
включати до договорів оренди зобов'язання орендарів, які не
мають відповідних повноважень, не використовувати повітряні судна
для міжнародних перевезень товарів військового призначення та
подвійного використання і погоджувати з орендодавцями питання про
передачу повітряних суден у суборенду та про регіон польотів з
метою недопущення експлуатації повітряних суден у державах, щодо
яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на експорт товарів, а
також право орендодавців проводити перевірку виконання
орендаторами умов договорів стосовно використання повітряних
суден.

{ Абзац третій підпункту "г" пункту 1 виключено на підставі
Розпорядження КМ N 921-р ( 921-2018-р ) від 28.11.2018 }

2. МЗС подавати у триденний строк Державіаслужбі інформацію
про держави, щодо яких Радою Безпеки ООН установлено (скасовано)
ембарго на експорт товарів.
3. Міноборони, Мінекономрозвитку, ДКА, Держекспортконтролю,
СБУ, ДФС, Адміністрації Держприкордонслужби в межах своїх
повноважень розробляти і здійснювати заходи щодо забезпечення
контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів
військового призначення, а Державіаслужбі - щодо забезпечення
контролю за виконанням польотів повітряними суднами, які
здійснюють міжнародні перевезення товарів військового призначення
та подвійного використання. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 921-р
( 921-2018-р ) від 28.11.2018 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Розпорядження КМ N 921-р
( 921-2018-р ) від 28.11.2018 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Розпорядження КМ N 921-р
( 921-2018-р ) від 28.11.2018 }

6. Суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, яким згідно із
законодавством надано повноваження на право здійснення міжнародних
передач товарів військового призначення, подавати щокварталу до 15
числа наступного місяця СБУ та Державіаслужбі звіти про
використання повітряних суден для міжнародних перевезень товарів
військового призначення та подвійного використання. { Пункт 6 в редакції Розпорядження КМ N 921-р ( 921-2018-р ) від
28.11.2018 }
7. Українським повітряним перевізникам, які мають
повноваження на право здійснення експорту послуг з повітряних
перевезень товарів військового призначення, подавати один раз на
квартал Державіаслужбі звіт про здійснення таких перевезень. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 921-р
( 921-2018-р ) від 28.11.2018 }
8. Державіаслужбі разом з СБУ у разі отримання інформації про
можливі порушення повітряними перевізниками вимог законодавства
під час здійснення ними міжнародних повітряних перевезень товарів
військового призначення та подвійного використання проводити
перевірки повітряних перевізників на маршрутах та у місцях
завантаження/розвантаження таких товарів.
Про виявлені порушення повітряними перевізниками вимог
законодавства під час здійснення ними міжнародних повітряних
перевезень товарів військового призначення та подвійного
використання, а також про виконання таких перевезень до держав,
щодо яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на експорт
товарів, інформувати СБУ та Держекспортконтроль. { Пункт 8 в редакції Розпорядження КМ N 921-р ( 921-2018-р ) від
28.11.2018 }
9. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р.
N 1376 ( 1376-99-р ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2477);
пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2003 р. N 1313 ( 1313-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 34, ст. 1827).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29вгору