Документ 6831-XI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.1991, підстава - 1634-XII

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 47, ст. 1115 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1634-XII ( 1634-12 ) від 08.10.91, ВВР, 1991, N 50, ст.704 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити укази Президії Верховної Ради Української РСР:
від 3 серпня 1988 "Про внесення змін до статті 75
Виправно-трудового кодексу Української РСР" ( 6346-11 );
від 3 серпня 1988 року "Про відповідальність за порушення
встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій" ( 6347-11 );
( Абзац втратив чинність на підставі Закону ВР N 1634-XII
( 1634-12 ) від 08.10.91 )
від 25 жовтня 1988 року "Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів Української РСР" ( 6757-11 );
від 25 жовтня 1988 року "Про вилучення вогнестрільної зброї і
бойових припасів у деяких категорій громадян" ( 6758-11 ).

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 листопада 1988 року
N 6831-XIвгору