Про делегацію Уряду України для участі у 59-й серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Директива від 21.08.2019671-р
Документ 671-2019-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 серпня 2019 р. № 671-р
Київ

Про делегацію Уряду України для участі у 59-й серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності

1. Утворити делегацію Уряду України для участі у 59-й серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (30 вересня - 9 жовтня 2019 р., м. Женева, Швейцарська Конфедерація) у складі згідно з додатком.

Дозволити главі делегації Уряду України вносити у разі потреби зміни до її складу, розподіляти обов’язки між її членами, залучати в установленому порядку до роботи делегації працівників центральних органів виконавчої влади.

2. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у 59-й серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 671-р

СКЛАД
делегації Уряду України для участі у 59-й серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності


ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
Олексій Юрійович

-

державний секретар Мінекономрозвитку, глава делегації


ЖАЛДАК 
Валерій Олександрович

-

директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку


КУДІН 
Андрій Вячеславович

-

генеральний директор державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (за згодою)


ЛІНІЧЕНКО
Денис Володимирович

-

заступник директора юридичного департаменту Мінекономрозвитку


МАЦЮК 
Ірина Олексіївна

-

завідувач сектору співробітництва з національними та міжнародними інституціями у сфері інтелектуальної власності департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку


МОРКЛЯНИК
Богдан Васильович

-

директор державної організації “Національний офіс інтелектуальної власності” (за згодою)


ПАДУЧАК
Богдан Михайлович

-

заступник директора департаменту інтелектуальної власності - начальник управління промислової власності Мінекономрозвитку


ФЕДОРЧУК
Володимир Ярославович

-

заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів


ЦЬВОК
Данило Романович

-

начальник управління технологій, інновацій та маркетингу інтелектуальної власності державної організації “Національний офіс інтелектуальної власності” (за згодою)


ЯРМОЛЕНКО
Оксана Володимирівна

-

заступник директора департаменту інтелектуальної власності - начальник відділу авторського права і суміжних прав МінекономрозвиткуЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 671-р

ДИРЕКТИВИ
делегації Уряду України для участі у 59-й серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (30 вересня - 9 жовтня 2019 р., м. Женева, Швейцарська Конфедерація)

Основні завдання делегації, включаючи кінцеву мету участі у заходах

1. Основною метою участі делегації Уряду України у 59-й серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності є забезпечення представленості України як держави - члена Всесвітньої організації інтелектуальної власності на асамблеях керівних органів Організації, зокрема, в Генеральній асамблеї, асамблеях союзів, членом яких є Україна (асамблеях Бернського Союзу, Паризького Союзу, Мадридського Союзу, Гаазького Союзу, Ніццького Союзу, Локарнського Союзу, Союзу Міжнародної патентної класифікації, Будапештського Союзу, Союзу Договору про патентну кооперацію, Віденського Союзу, Союзу Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, Союзу Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання та фонограми, Союзу Договору про патентне право), а також на асамблеях та конференціях тих союзів, в яких Україна є спостерігачем.

2. Основними завданнями участі делегації Уряду України у 59-й серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності є забезпечення інтересів України у сфері правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності під час обговорення та розроблення політики і стратегії діяльності Організації, прийняття відповідних рішень асамблеями керівних органів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, здійснення контролю за фінансовою діяльністю Всесвітньої організації інтелектуальної власності з метою залучення у подальшому необхідних обсягів технічної допомоги в Україну, що сприятиме зміцненню ролі нашої країни як відповідального партнера в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

3. Участь делегації Уряду України у 59-й серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності сприятиме встановленню більш тісного співробітництва України із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, національними та регіональними відомствами з питань інтелектуальної власності для подальшого удосконалення державної системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності України відповідно до загальносвітових стандартів.

4. Під час участі у заході зусилля спрямувати на захист національних інтересів і зміцнення іміджу України у сфері правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Окремі доручення главі та у разі потреби кожному члену делегації

5. Главі та членам делегації доручається:

1) виходячи з національних інтересів України щодо міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, під час роботи 59-ї серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності керуватися Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України та цими директивами;

2) запобігати, не допускати та блокувати можливі кроки Російської сторони, спрямовані на легітимізацію анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та прийняття рішень, що можуть інтерпретуватися як пряме або непряме визнання будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Враховувати та за необхідності активно використовувати відповідні положення резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 68/262 від 27 березня 2014 р. “Територіальна цілісність України”, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 71/205 від 19 грудня 2016 р., 72/190 від 19 грудня 2017 р., 73/263 від 22 грудня 2018 р. “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”, а також резолюції Генеральної Асамблеї ООН 73/194 від 17 грудня 2018 р. “Проблема мілітаризації АР Крим і міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів”;

3) наполягати на використанні формулювання “Автономна Республіка Крим та м. Севастополь (Україна), тимчасово окуповані Російською Федерацією” під час згадування Криму в офіційних документах, повідомленнях та публікаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у тому числі щодо відповідних статистичних даних;

4) закликати представників держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності утримуватися від будь-яких офіційних контактів та співробітництва з представниками тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей;

5) оскільки Україна не є членом Співдружності незалежних держав (СНД), вживати послідовних заходів, щоб Секретаріат Всесвітньої організації інтелектуальної власності утримувався від включення нашої держави в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності до регіональної групи країн СНД. Виходити з того, що Україна не належить до згаданої регіональної групи; не долучатися до розгляду та не підтримувати жодних документів зазначеної групи. Наполягати на переході до регіональної групи Центральної Європи та Балтії;

6) під час участі у заході підкреслювати, що Україна сумлінно виконує свої міжнародні зобов’язання у сфері правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, а Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності та визначає перспективи розвитку в цій галузі, і надалі спрямовуватиме всі свої зусилля на забезпечення ефективної охорони прав інтелектуальної власності на території України та на міжнародному рівні;

7) провести зустріч з Генеральним директором Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсісом Гаррі та Директором Департаменту Всесвітньої організації інтелектуальної власності з питань співробітництва з країнами з перехідною економікою та розвиненими країнами Міхалєм Швантнером з метою обговорення питань двостороннього співробітництва у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо проведення в Україні спільних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, реалізації спільних проектів у сфері інтелектуальної власності, а також здійснення інших заходів, що представляють інтерес для України;

8) у рамках зустрічі з Генеральним директором Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсісом Гаррі підписати Програму співробітництва між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 2020-2022 роки і Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо створення в Україні Національного навчального центру інтелектуальної власності;

9) під час роботи 59-ї серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності у разі досягнення відповідної домовленості підписати Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Патентним відомством Держави Ізраїль, Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством торгівлі та промисловості Республіки Індія, Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державним агентством з питань інтелектуальної власності Республіки Молдова, а також Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Офісом інтелектуальної власності Республіки Філіппіни;

10) провести зустрічі з делегаціями відомств з питань інтелектуальної власності держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності з метою обговорення напрямів двостороннього співробітництва у сфері інтелектуальної власності;

11) забезпечити проведення на належному рівні презентації України як інноваційної держави, яка включає виставку-експозицію протягом усього періоду роботи 59-ї серії засідань асамблей держав - членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також проведення 3 жовтня 2019 р. окремого заходу “День України”.

Позиція Української сторони з питань порядку денного

6. Заслухати та взяти до уваги доповідь Генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

7. За погодженням із МЗС виступити із загальною заявою від імені делегації Уряду України.

8. Приділити особливу увагу ознайомленню із передбаченим пунктом 8 проекту порядку денного Меморандумом Секретаріату Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо призначення Генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2020 році, оскільки строк його повноважень спливає 30 вересня 2020 р. (документ А/59/4).

9. Погодитися з пропозиціями, що містяться у звіті про роботу Постійного комітету Всесвітньої організації інтелектуальної власності з авторського права і суміжних прав, та підтримати їх під час прийняття відповідних рішень, передбачених пунктом 14 проекту порядку денного.

10. Погодитися з пропозиціями, що містяться у звіті про роботу Постійного комітету Всесвітньої організації інтелектуальної власності з патентного права, та підтримати їх під час прийняття відповідних рішень передбачених пунктом 15 проекту порядку денного.

11. Погодитися з пропозиціями, що містяться у звіті про роботу Постійного комітету Всесвітньої організації інтелектуальної власності із законодавства в галузі товарних знаків, промислових зразків та географічних зазначень, та підтримати їх під час прийняття відповідних рішень, передбачених пунктом 16 проекту порядку денного.

12. Підтримати доцільність скликання Дипломатичної конференції з прийняття Договору щодо законів про зразки, передбаченого пунктом 17 проекту порядку денного.

13. Підтримати рекомендації Комітету Всесвітньої організації інтелектуальної власності з розвитку та інтелектуальної власності, передбачені пунктом 18 проекту порядку денного.

14. Підтримати у цілому звіт про роботу Міжурядового комітету Всесвітньої організації інтелектуальної власності з питань інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, традиційних знань та фольклору, передбачений пунктом 19 проекту порядку денного.

15. Взяти участь в обговоренні пункту 23 порядку денного стосовно функціонування Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків. Наполягати на недопущенні здійснення Всесвітньою організацією інтелектуальної власності реєстрацій торговельних марок/знаків для товарів та послуг за Мадридською системою, в яких тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя зазначається як територія Російської Федерації.

16. Взяти участь в обговоренні питання щодо функціонування Лісабонської системи міжнародної реєстрації найменувань місць походження, передбаченого пунктом 24 проекту порядку денного.

Зобов’язання щодо звітування

17. Делегації Уряду України подати у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України та МЗС звіт про результати відрядження делегації.вгору