Документ 668-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 червня 2011 р. N 668
Київ
Деякі питання виконання Угоди про
фінансування програми "Сприяння взаємній
торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів
у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Міністерство економічного розвитку і торгівлі
повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про
фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення
технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським
Союзом".
2. Передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році
Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету
( 2857-17 ) за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги
Європейського Союзу", у сумі 126000 тис. гривень Міністерству
економічного розвитку і торгівлі для здійснення заходів щодо
захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації,
підтвердження відповідності та управління якістю.
Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків
розвитку.
3. Забезпечити:
1) Міністерству економічного розвитку і торгівлі - погодження
передачі бюджетних призначень, передбачених пунктом 2 цієї
постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) після зазначеного погодження:
Міністерству фінансів - визначення бюджетної програми та
внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;
Державній казначейській службі - перерахування Міністерству
економічного розвитку і торгівлі коштів відповідно до переданих
бюджетних призначень.
4. Установити, що використання зазначених у пункті 2 цієї
постанови коштів здійснюється відповідно до Порядку використання у
2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології,
сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня
2010 р. N 888 ( 888-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 74, ст. 2631).
5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
29 вересня 2010 р. N 888 ( 888-2010-п ) "Питання виконання Угоди
про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом
усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 74,
ст. 2631) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 668
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. N 888 ( 888-2010-п )
1. У пункті 3 постанови ( 888-2010-п ) слова та цифри
"у 2010 році" виключити.
2. У Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав
споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації,
підтвердження відповідності та управління якістю ( 888-2010-п ),
затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві та пункті 1 Порядку ( 888-2010-п ) слова та цифри
"у 2010 році" виключити;
2) пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.
Одержувачами бюджетних коштів є Національне агентство з
акредитації, державні підприємства та установи, що належать до
сфери управління Мінекономрозвитку та Агентства держмайна.";
3) у пункті 3:
доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:
"Бюджетні кошти використовуються з метою реформування,
розвитку та гармонізації національної системи технічного
регулювання відповідно до міжнародних та європейських
стандартів.".
У зв'язку з цим абзаци перший - восьмий вважати відповідно
абзацами другим - дев'ятим;
в абзаці другому слова та цифри "Державної програми
стандартизації на 2006-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2006 р. N 229 ( 229-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 9, ст. 549), та" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"розроблення технічних регламентів з урахуванням положень
директив і регламентів Європейського Союзу.";
4) у пункті 4 слова "Держспоживстандарту, Мінпромполітики"
замінити словами "Агентства держмайна";
5) пункт 7 викласти у такій редакції:
"Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться у порядку, встановленому Казначейством.";
6) у пунктах 8 і 9 слова "Державне казначейство" в усіх
відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідному відмінку;
7) пункт 10 після слова "фінансової" доповнити словами "і
бюджетної".вгору