Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 460
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018645
Документ 645-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2018 р. № 645
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 460

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 460 “Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2054; 2017 р., № 43, ст. 1341) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 645

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 460

1. Пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

“1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” згідно з додатками 1-3.

Розміри посадових окладів, затверджені додатками 1-3, змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

У разі призначення на посади, визначені додатком 2, іноземців та/або осіб без громадянства на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, посадові оклади таких працівників встановлюються генеральним директором відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”.”.

2. Додатки 1-3 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 645)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників, професіоналів і фахівців Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Генеральний директор

18000

Заступник генерального директора

14500

Начальник самостійного управління

11400

Заступник начальника самостійного управління

10100

Начальник самостійного відділу

10800

Заступник начальника самостійного відділу

9800

Завідувач самостійного сектору

8900

Завідувач сектору у складі самостійного управління та відділу

8200

Начальник відділу в складі управління

8900

Заступник начальника відділу в складі управління

8400

Старший інспектор; професіонали та фахівці (бухгалтер, економіст, інженери інших спеціальностей, технік, юрисконсульт) та інші:


провідний

7700

1 категорії

7500

2 категорії

6000

без категорії

5500Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 645)

СХЕМА
посадових окладів журналістів Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Головний редактор головної редакції

11400

Заступник головного редактора головної редакції

10100

Завідувач редакції (відділу творчого) в складі головної редакції

8900

Завідувач самостійної редакції (відділу творчого)

10800

Головний випусковий, відповідальний секретар, оглядач

7700

Кореспондент власний, кореспондент літературний, випусковий відповідальний, випусковий, редактор, редактор літературний, кореспондент

7500

Фотокореспондент

6000

__________
Примітка.


Згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” від назв зазначених посад можуть утворюватися похідні назви посад журналістів. Конкретні розміри посадових окладів журналістів визначає керівник Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” на основі кваліфікаційних характеристик посад журналістів, затверджених в установленому порядку.Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 645)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників, професіоналів і фахівців інших структурних підрозділів, технічних службовців та робітників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад  (тарифна ставка), гривень

Начальник самостійної служби

3869-4642

Керівник групи

2448-3870

Менеджер з реклами

2448-3870

Фахівець:

 

1 категорії

3720

2 категорії

2741

без категорії

1762

Архіваріус, адміністратор, касир, секретар керівника, діловод, оператор комп’ютерного набору

1762-1984

Комендант

1762

Водій автотранспортних засобів

1762-1840

Слюсар-сантехнік, столяр, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та інші

2500-2606

Сторож, двірник, прибиральник службових приміщень, підсобний робітник, ліфтер, буфетник

1762”.
вгору