Документ 643_310, поточна редакція — Підписання від 21.08.2006

              Меморандум 
про партнерство між Кабінетом Міністрів України
та підприємствами і компаніями, які провадять
діяльність на внутрішньому ринку нафти та
нафтопродуктів
від 21 серпня 2006 року

Усвідомлюючи важливість створення умов для стабільного,
прогнозованого та конкурентного розвитку внутрішнього ринку нафти
та нафтопродуктів, модернізації вітчизняних нафтопереробних
підприємств з метою досягнення відповідності нафтопродуктів
вимогам європейських стандартів, більш ефективної взаємодії влади
та бізнесу в цій сфері, Кабінет Міністрів України та керівники
підприємств і компаній, що провадять діяльність на вітчизняному
ринку нафти та нафтопродуктів (далі - компанії), визнають за
необхідне прийняти на себе такі взаємоузгоджені зобов'язання:
1. Кабінет Міністрів України:
1.1. Забезпечить утворення та регулярну роботу
експертно-аналітичної групи під головуванням Віце-прем'єр-міністра
України Клюєва А. П. у складі представників центральних органів
виконавчої влади та компаній (далі - експертно-аналітична група),
яка:
- обговорюватиме проекти нормативно-правових актів та рішень,
які матимуть вплив на ринок і/або стосуватимуться прав та
інтересів компаній;
- розробить механізм створення стабілізаційного резерву нафти
та нафтопродуктів;
- опрацьовуватиме питання стосовно системи регулювання
імпорту та експорту нафтопродуктів з урахуванням необхідності
ресурсного забезпечення попиту, змін світових цін на нафту та
нафтопродукти, цін внутрішнього ринку з метою створення рівних та
прозорих умов конкуренції вітчизняних товаровиробників та
імпортерів, в тому числі шляхом запровадження ліцензування
діяльності на ринку нафтопродуктів;
- готуватиме пропозиції стосовно створення умов для
збільшення обсягів переробки нафти.
1.2. Підвищить загальний рівень публічності заходів,
пов'язаних з виробленням державою принципів регуляторної політики
на ринку нафти та нафтопродуктів, підготовкою відповідних
нормативно-правових актів.
1.3. Вживатиме заходів до недопущення монополізації ринків
нафтопродуктів на державному та регіональних рівнях.
1.4. Забезпечить створення рівних умов для всіх учасників
внутрішнього ринку нафти та нафтопродуктів, зокрема справляння
податків і зборів (обов'язкових платежів), своєчасне відшкодування
податку на додану вартість відповідно до законодавства.
1.5. Сприятиме вирішенню питань щодо зниження тарифів на
залізничні перевезення темних нафтопродуктів, що експортуються,
транспортування нафти магістральними нафтопроводами для її
переробки на підприємствах України.
1.6. Вживатиме заходів до створення прийнятних умов компаніям
для прискореної реконструкції (модернізації) виробництва з метою
збільшення глибини переробки нафти та виробництва нафтопродуктів
відповідно до вимог європейських стандартів.
1.7. Сприятиме створенню сучасних систем управління якістю
нафтопродуктів, переходу на європейські стандарти якості
нафтопродуктів, зокрема впровадженню з 1 січня 2008 р. державних
стандартів на моторні палива, що відповідають нормам Євро-3, а з 1
січня 2010 р. - Євро-4.
1.8. Забезпечить приведення нормативних актів, зокрема
державних будівельних норм з питань будівництва автозаправних,
автогазозаправних та автогазонаповнювальних компресорних станцій у
відповідність до нормативів, що діють у країнах ЄС.
1.9. Сприятиме створенню системи спільного контролю за якістю
нафтопродуктів, що реалізуються на автозаправних станціях.
2. Компанії, усвідомлюючи відповідальність перед суспільством
та розуміючи важливе соціальне значення задоволення потреб
внутрішнього ринку в нафтопродуктах, вживатимуть заходів до:
2.1. Збільшення обсягів переробки нафти та виробництва
нафтопродуктів у обсягах, що повністю забезпечать попит
вітчизняних споживачів.
2.2. Нарощування експортних можливостей нафтопереробних
підприємств та збільшення частки нафтопродуктів у загальному
обсязі експорту.
2.3. Проведення реконструкції (модернізації) нафтопереробних
підприємств з метою збільшення глибини переробки нафти та
виробництва нафтопродуктів відповідно до вимог європейських
стандартів, із залученням інвестицій.
2.4. Участі в розробленні та впровадженні сучасних стандартів
щодо показників якості нафтопродуктів, сучасних систем організації
управління якістю, системи контролю якості вітчизняних та
імпортованих нафтопродуктів при їх реалізації через збутову
мережу.
2.5. Впровадження передових технологій та наукових розробок,
виконання програм реконструкції (модернізації) виробництва,
захисту довкілля, поліпшення умов роботи працівників компаній.
2.6. Розширення номенклатури випуску нафтопродуктів,
налагодження виробництва нових екологічно чистих видів продукції.
2.7. Забезпечення дотримання законодавства про захист прав
споживачів і економічну конкуренцію, недопущення недобросовісної
конкуренції.
2.8. Недопущення картельних домовленостей щодо
необґрунтованого підвищення цін на нафтопродукти на регіональних
ринках моторних палив.
2.9. Забезпечення відповідності цін на нафтопродукти як в
оптовому, так і роздрібному сегменті ринку змінам світових цін на
нафту та нафтопродукти, курсу національної валюти.
2.10. Участі у обговоренні пропозицій стосовно підготовки
проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються ринку
нафтопродуктів.
2.11. Інформування центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та засобів масової
інформації про стан і тенденції розвитку внутрішнього ринку нафти
і нафтопродуктів.
Від Кабінету Міністрів України:
Прем'єр-міністр України В. Ф. Янукович
Від компаній:
Президент ВАТ "Лукойл" В. Ю. Алекперов
Президент ВАТ "Група Альянс" М. Ю. Бажаєв
Голова правління ЗАТ "Укртатнафта" С. М. Глушко
Генеральний директор
ВАТ "Донбаснафтопродукт" О. В. Дем'яненко
Співзасновник групи
компаній "Континіум" І. М. Єремєєв
Член спостережної
ради ВАТ "Укрнафта" І. В. Коломойський
Генеральний директор
ВАТ "Концерн Галнафтогаз" Ю. Л. Кучабський
Генеральний директор
ТОВ "Альфа-нафта" А. Н. Памбухчян
Генеральний директор
ВАТ "Татнефть" Ш. Ф. Тахаутдінов
Виконавчий директор
нафтової компанії "ТНК-ВР" Г. Б. Ханвгору