Документ 630-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 квітня 2007 р. N 630
Київ
Про невідкладні заходи щодо недопущення
у соціально-економічній сфері негативних
наслідків, пов'язаних із загостренням
політичної ситуації

За період своєї діяльності Кабінетові Міністрів України
вдалося подолати негативні тенденції в економіці і досягти завдяки
політиці національної єдності сталого економічного зростання.
Перші місяці поточного року підтвердили правильність обраної
політики Уряду, зокрема у січні-лютому порівняно з відповідним
періодом 2006 року збільшився обсяг валового внутрішнього продукту
на 8,6 відсотка. Приріст обсягу виробництва промислової продукції
у I кварталі становив 12,5 відсотка.
Зберігається цінова та курсова стабільність. За
січень-березень зафіксовано один з найнижчих показників зростання
споживчих цін за роки спостережень - 101,3 відсотка
(у січні-березні 2006 р. - 102,7 відсотка). Офіційний курс
національної валюти до долара США залишався стабільним і становив
5,05 гривні. За оперативними даними Державного казначейства,
податкові надходження до зведеного бюджету за I квартал
порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на
39,3 відсотка.
Вживаються заходи до поліпшення соціального захисту
населення. На поточний рік Уряд запланував підвищення рівня
соціальних гарантій трьома етапами. В державному бюджеті
передбачено достатньо коштів для компенсації підвищення тарифів на
житлово-комунальні послуги, спричиненого діями попередніх урядів.
Розглядається питання щодо можливості понадпланового підвищення
рівня соціальних стандартів. Підставою для цього є успішна
діяльність усіх галузей економіки у I кварталі.
Гарантією проведення курсу соціально-економічного розвитку є
політична стабільність.
Проте останнім часом політична ситуація в Україні значно
загострилася. Це може призвести до дестабілізації економіки,
зниження інвестиційної привабливості країни, зменшення обсягів
зовнішньої торгівлі та інвестицій, уповільнення інтеграційної
діяльності в усіх напрямах економічного співробітництва, а також
зниження рівня життя населення. Така ситуація, за попередніми
оцінками, вже спричинила виникнення ряду негативних явищ:
погіршення розрахунків споживачів за енергоносії;
зниження рівня платіжної та податкової дисципліни;
прискорення темпів зростання заборгованості з виплати
заробітної плати.
На окремих товарних ринках спостерігається тенденція до
підвищення цін, що ставить під загрозу утримання річного рівня
інфляції у визначених межах. Зростають ціни на бензин, що створює
передумови для підвищення цін на інші товари, роботи, послуги.
Тільки за останні кілька днів ціни на паливо підвищилися майже на
10 відсотків і очікується, що процес триватиме. Формується
небезпека подальшого зростання цін на інші енергоносії, що у
кінцевому підсумку створює загрозу енергетичній безпеці держави.
Зазначена ситуація негативно впливає на стан фондового ринку.
За останній тиждень індекс Фондової біржі ПФТС знизився на 4,3
відсотка. Це може призвести до зменшення обсягу операцій на
організованому фондовому ринку, створення тіньових схем торгівлі
цінними паперами.
Політична нестабільність може негативно позначитися і на
інвестиційній привабливості об'єктів, приватизація яких
запланована у поточному році.
Спостерігається погіршення інвестиційних рейтингів України,
зменшення кількості двосторонніх зустрічей та переговорів з
офіційними особами і представниками бізнесу іноземних держав,
перенесення на невизначений строк засідань міжурядових комісій з
питань торговельно-економічного співробітництва, що планувалися на
поточний рік, та завершення підготовки проекту Світового банку
"Друга позика на політику розвитку".
Погіршуються прогнози за кредитними рейтингами. Це призводить
до зволікання з прийняттям рішень іноземними та вітчизняними
інвесторами щодо здійснення інвестицій в економіку України,
уповільнення інвестиційної активності та зменшення потенціалу
майбутнього економічного розвитку. Міжнародне рейтингове агентство
"Standard and Poor's" змінило прогноз за кредитним рейтингом
боргових зобов'язань України із "стабільного" на "негативний".
Поглиблення або значна тривалість політичної кризи негативно
вплинуть на економічні досягнення і призведуть до погіршення
рейтингів України.
У таких умовах існує загроза зриву переговорного процесу щодо
приєднання України до СОТ, істотного гальмування процесу
підписання нової угоди з Європейським Союзом та створення зони
вільної торгівлі.
Ситуація, що склалася, потребує вжиття Кабінетом Міністрів
України у тісній співпраці з Верховною Радою України заходів до
проведення виваженої політики, спрямованої на забезпечення
макроекономічної стабільності, недопущення виникнення кризових
тенденцій у соціально-економічній сфері, дотримання стратегічного
курсу на економічне зростання та демократизацію суспільства.
Кабінет Міністрів України забезпечить підготовку
законопроектів, невідкладне прийняття яких має стратегічне
значення для розвитку економіки, та їх супроводження у Верховній
Раді України. Принципово важливим є узгоджена робота щодо
прийняття Програми діяльності Кабінету Міністрів України та
Державної програми економічного і соціального розвитку України на
2007 рік, інших актів законодавства з питань прискорення земельної
та податкової реформ.
Уряд вважає за необхідне продовжити конструктивну співпрацю з
Верховною Радою України щодо забезпечення вступу України до СОТ та
дотримання усіх досягнутих з цього питання домовленостей,
реалізації спільних дій у напрямі підтвердження іміджу України як
надійного партнера світової спільноти.
З метою виконання постанови Верховної Ради України від
2 квітня 2007 р. N 837-V ( 837-16 ) "Про запобігання діям, що
загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і
стабільності в Україні" та недопущення негативних наслідків у
соціально-економічній сфері, зниження інвестиційної привабливості
національної економіки, втрати контролю над ціновою ситуацією і
своєчасним забезпеченням соціальних виплат Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Першому віце-прем'єр-міністрові України Азарову М.Я.,
віце-прем'єр-міністрам, міністрам:
забезпечити безперебійне функціонування об'єктів
життєдіяльності країни - транспорту, зв'язку, енергетики;
установити контроль за діяльністю техногенно небезпечних об'єктів,
об'єктів підвищеної небезпеки та інших стратегічно важливих
об'єктів;
посилити контроль за забезпеченням транзиту територією
України енергоресурсів для споживачів у Європі.
2. Покласти на керівників Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій персональну відповідальність за економічну
та соціальну стабільність у регіонах і зобов'язати їх посилити
контроль за:
ціновою стабільністю, недопущенням створення дефіциту
соціально значущих товарів та спекулятивного зростання цін на них;
забезпеченням соціального захисту найбільш вразливих верств
населення;
проведенням розрахунків за спожиті енергоносії.
3. Покласти на керівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади персональну відповідальність за:
недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної
плати працівникам підприємств і установ державної та комунальної
форм власності, соціальних виплат і пенсій, внесення плати за
спожиті бюджетними установами енергоносії;
своєчасне надходження до бюджетів і фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування податків
і зборів (обов'язкових платежів) у повному обсязі від підприємств,
що перебувають у сфері управління зазначених органів.
4. Державній податковій адміністрації, Державній митній
службі посилити контроль за повнотою та своєчасністю нарахування і
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх
рівнів.
Державній податковій адміністрації, Державній митній службі,
іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям вжити вичерпних
заходів для виконання завдань з наповнення дохідної частини
бюджету, встановлених Законом України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ).
5. Головним розпорядникам бюджетних коштів з метою ефективної
організації роботи з виконання Державного бюджету України на
2007 рік ( 489-16 ) забезпечити:
взяття бюджетних зобов'язань і здійснення видатків виключно
відповідно до вимог статті 64 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 );
проведення поточних розрахунків та погашення кредиторської
заборгованості бюджетних установ за спожиті природний газ,
електричну і теплову енергію, послуги з водопостачання,
водовідведення та зв'язку у повному обсязі з урахуванням коштів
загального та спеціального фондів відповідно до статей 26 і 73
Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
( 489-16 );
проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 ( 1404-2006-п )
"Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти";
жорстке дотримання режиму економії бюджетних коштів, для чого
розробити та затвердити план заходів щодо скорочення видатків на
представницькі цілі, утримання легкових автотранспортних засобів,
користування мобільними телефонами, закордонні відрядження,
придбання меблів та на інші другорядні потреби;
перерозподіл в установленому порядку коштів спеціального
фонду бюджету в частині власних надходжень з метою їх
пріоритетного спрямування на виплату заробітної плати працівникам
бюджетних установ та нарахування на неї, придбання медикаментів та
перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування,
оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням вимог
статті 73 Закону України "Про Державний бюджет України на
2007 рік" ( 489-16 );
запровадження обов'язкової перевірки якості та повноти
наданих послуг, виконаних робіт та посилення контролю за їх
виконанням.
6. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів, Державному комітетові статистики
відстежувати інфляційні процеси та у разі погіршення показників
порівняно з прогнозованими вносити пропозиції щодо наближення
строків перегляду розмірів соціальних виплат.
7. Державному казначейству забезпечити першочергове
здійснення платежів для фінансування захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік ( 489-16 )
- оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на
неї, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів,
забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг та
енергоносіїв, трансферти населенню та місцевим бюджетам.
8. Державній податковій адміністрації:
разом із заінтересованими центральними органами виконавчої
влади внести пропозиції стосовно утворення робочої групи з
координації питання щодо забезпечення податкових та інших
надходжень до державного бюджету;
провести ґрунтовний аналіз причин зменшення у березні 2007 р.
надходження до державного бюджету акцизного збору з вироблених в
Україні товарів та організувати роботу щодо забезпечення його
надходження у повному обсязі;
підвищити ефективність проведення органами державної
податкової служби перевірок своєчасності, достовірності, повноти
нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),
вжити дієвих заходів до відшкодування податку на додану вартість
сумлінним платникам та недопущення зловживань.
9. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
рекомендувати переглянути показники місцевих бюджетів з метою
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, здійснення
соціальних виплат, придбання лікарських засобів, продуктів
харчування, оплати енергоносіїв;
вжити заходів до погашення заборгованості з виплати
заробітної плати та недопущення накопичення боргів із соціальних
виплат, придбання лікарських засобів, продуктів харчування, оплати
енергоносіїв.
10. Антимонопольному комітетові вжити заходів до недопущення
необґрунтованого підвищення цін підприємствами природних
монополій.
11. Міністерству закордонних справ із залученням закордонних
дипломатичних установ України вжити заходів для:
роз'яснення у державах перебування політики Уряду України
щодо забезпечення соціально-економічної та політичної
стабільності;
запровадження постійного моніторингу висвітлення політичних
подій, що відбуваються в Україні, в іноземних засобах масової
інформації та їх впливу на економічні відносини з Україною.
12. Міністерству фінансів невідкладно закінчити опрацювання
проекту Податкового кодексу України, провести роботу в комітетах
Верховної Ради України з метою його розгляду та першочергового
прийняття.
13. Звернутися до Верховної Ради України з проханням щодо
невідкладного розгляду законопроектів, прийняття яких має
стратегічне значення для національної економіки, зокрема:
Про акціонерні товариства;
Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання
діяльності банків) - для забезпечення розкриття інформації про
фактичних власників;
Про державне регулювання в енергетиці України.
14. Першому віце-прем'єр-міністрові України Азарову М.Я.,
Міністерству економіки і Міністерству фінансів провести взаємні
консультації з Національним банком щодо узгодження
грошово-кредитної та податково-бюджетної політики і раціонального
використання золотовалютних резервів.
15. Першому віце-прем'єр-міністрові України Азарову М.Я.
прискорити розгляд на засіданні Урядового комітету з питань
економічної політики та європейської інтеграції проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження
переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації
у 2007 році.
16. Міжвідомчій комісії з питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств невідкладно підготувати
пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою запобігання
виникненню випадків "рейдерства" та розроблення механізму ведення
боротьби з ним.
17. Міністерству внутрішніх справ забезпечити захист
конституційних прав та свобод громадян і разом з Управлінням
державної охорони посилити охорону об'єктів, що є стратегічно
важливими для економіки та безпеки держави.
18. Міністерству аграрної політики та Міністерству фінансів
проаналізувати ситуацію із завершенням весняно-польових робіт та
підготувати у разі необхідності пропозиції щодо коригування обсягу
асигнувань загального фонду державного бюджету на II квартал
2007 р. за бюджетною програмою "Бюджетна тваринницька дотація та
державна підтримка виробництва продукції рослинництва" КПКВК
2801210 ( 489-16 ).
19. Міністерству аграрної політики розглянути питання щодо
відповідності обсягу асигнувань на формування державного
продовольчого резерву Аграрним фондом реальним потребам та подати
у разі необхідності Міністерству фінансів обґрунтовані пропозиції
щодо перерозподілу видатків за відповідними бюджетними програмами.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18
вгору