Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. N 431
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2011617
Документ 617-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 червня 2011 р. N 617
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 червня 1994 р. N 431

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
23 червня 1994 р. N 431 ( 431-94-п ) "Про порядок проведення
державної експертизи (перевірки) проектної документації на
будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення
засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про
охорону праці" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 254; Офіційний
вісник України, 1999 р., N 3, ст. 100; 2006 р., N 9, ст. 552)
зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності
частинами другою та п'ятою статті 31 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2011 р. N 617
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 червня 1994 р. N 431 ( 431-94-п )

1. У постанові ( 431-94-п ):
у назві і тексті постанови ( 431-94-п ) слово "проектної"
замінити словами "технологічної, конструкторської, технічної", а
слова "будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і"
виключити;
у пункті 2 слова "Державному комітетові по нагляду за
охороною праці", "Міністерством у справах будівництва і
архітектури", "Державного комітету з ядерної та радіаційної
безпеки" замінити відповідно словами "Державній службі гірничого
нагляду та промислової безпеки", "Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства",
"Державної інспекції ядерного регулювання України".
2. У Положенні про порядок проведення державної експертизи
(перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію
виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на
відповідність їх нормативним актам про охорону праці ( 431-94-п ),
затвердженому зазначеною постановою:
у назві і тексті Положення ( 431-94-п ) слово "проектної"
замінити словами "технологічної, конструкторської, технічної", а
слова "будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і"
виключити;
у пункті 1 слова "на будівництво (реконструкцію, технічне
переоснащення виробничих об'єктів" виключити;
у першому реченні пункту 3 слова "будівництво та
реконструкцію виробничих об'єктів" та абзац другий виключити;
у пункті 4:
доповнити пункт після слів "експертно-технічні центри"
словами ", які належать до сфери управління";
слова "Державний департамент промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду" замінити словами "Державна служба
гірничого нагляду та промислової безпеки";
абзац другий пункту 5 виключити;
в абзаці першому пункту 6 слова "крім пов'язаних з
будівництвом (реконструкцією, технічним переоснащенням)"
виключити;
абзац другий пункту 6 виключити;
у пункті 11 слова "будівництво (реконструкцію) виробничих
об'єктів або" виключити.
3. У додатку 1 до Положення про порядок проведення державної
експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та
реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів
виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону
праці ( 431-94-п ):
у назві і тексті додатка слова "проектної" замінити словами
"технологічної, конструкторської, технічної";
у назві слова "будівництво та реконструкцію виробничих
об'єктів і" виключити;
у тексті слово "Держпромгірнагляд" замінити словом
"Держгірпромнагляд";
слова "будівництво та реконструкції виробничих об'єктів і"
замінити словом "виробництва";
слова "виробничого об'єкту", "об'єкта" замінити словами
"засобу виробництва";
слова "будівництва та реконструкції виробничих об'єктів і"
виключити.вгору