Документ 608/96-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2017, підстава - 2145-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України з питань оподаткування
товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну
територію України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 8, ст.62 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 Законами N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243 N 848-VIII ( 848-19 ) від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 3, ст.25 N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 }

 
     З метою скасування пільг щодо сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

 
     2. Визнати такими, що втратили чинність, законодавчі акти України в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість згідно з переліком, що додається.

 
   Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 17 грудня 1996 року
N 608/96-ВР

Додаток
до Закону України "Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування
товарів, що ввозяться (пересилаються)
на митну територію України"
від 17 грудня 1996 року
N 608/96-ВР

 
ПЕРЕЛІК
законодавчих актів України, що втратили чинність

 
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

 
     2. Частина перша статті 7 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст.198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.177; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
 
     3. Частина шоста статті 18 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.283; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

 
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

 
     5. Абзац шостий пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1931-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.11; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

 
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Закону N 848-VIII ( 848-19 ) від 26.11.2015 }

 
     7. Абзац другий частини першої статті 26 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.294; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
 
     8. Стаття 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1993 року N 37-93 "Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст.271; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
 
     9. Пункт 23 частини першої статті 13, пункт 2 статті 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст.425; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
 
     10. Пункт 2 статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст.18; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
 
     11. Стаття 36 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" ( 3814-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст.86; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.вгору