Документ 6/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.05.1997, підстава - 211/97-ВР


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про надання пільг щодо обкладання податком на додану
вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється
за контрактом N 1346/38
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 10, ст.83 )
 
( Норми даного Закону діють протягом строків виконання цього контракту згідно із Законом N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )

 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 211/97-ВР від 16.04.97, ВВР, 1997, N 22, ст. 157 )

 
     Стаття 1. Звільнити від оподаткування податком на додану вартість обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), включаючи імпортовані, що використовуються для виготовлення продукції за контрактом N 1346/38, а також обороти з реалізації кінцевої продукції, яка реалізується постачальнику для виконання цього контракту.
 
     Стаття 2. Перелік підприємств, які беруть участь у виготовленні продукції (робіт, послуг) за контрактом N 1346/38, номенклатура і обсяги товарів, на які поширюється дія статті 1 цього Закону, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
     Стаття 3. Суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами, перелік яких визначається відповідно до статті 2 цього Закону, постачальникам за надані послуги, виконані роботи, а також придбані матеріально-технічні ресурси, придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди і взяті на облік нематеріальні активи, підлягають відшкодуванню з бюджету або зараховуються в рахунок наступних платежів.
     У разі незабезпечення учасниками зовнішньоекономічної діяльності цільової поставки передбаченої в контракті кількості продукції податок на додану вартість сплачується такими підприємствами на загальних підставах.
     Платниками податку на додану вартість у разі реалізації продукції (робіт, послуг), передбаченої статтею 1 цього Закону, у розрахункових та відвантажувальних документах зазначається: "У рахунок виконання контракту 1346/38".
( Закон доповнено статтею 3 згідно із Законом N 211/97-ВР від 16.04.97 )
 
     Стаття 4. Порядок здійснення контролю за застосуванням зазначених пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
     Стаття 5. Цей Закон набирає чинності з дня його прийняття.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 17 січня 1997 року
N 6/97-ВРвгору